Vem granskar granskarna?

För många år sedan var jag på en middag med ett litet överskott på män, vilket gjorde att min bordsdam var en man. Mannen skulle en tid efter middagen komma ut som homosexuell, men nästan alla på i sällskapet antingen visste eller hade på känn att han var det.

 

Nu är det dock inte han som gör att jag minns den här middagen, utan killen som satt mitt emot mig. Han hade nämligen svårartad bögnoja. Kombinationen att han dessutom inte kunde sluta prata om just homosexuella gjorde att jag av hänsyn till min manliga bordsdam slet som fan för att prata om annat, medan herrn mittemot hela tiden återvände till att delge oss sina uppfattningar om homosexuella. Det lät ungefär: ”På tal om gurkor, de här jävla bögarna…”, eller ”Apropå Greklands ekonomi, de här jävla bögarna…”

 

Ungefär samma syndrom verkar Sveriges radio lida av när det handlar om grisar. De kan ingenting om ämnet men återvänder hela tiden till det. Nu förfasas man i SR Kaliber över Grisproducenternas djuromsorgsprogram, och jag blir bara beklämd av den erbarmligt dåliga kvalitén på radions arbete. Det är inte en berättelse, det är inte en granskning, det är inte gripande, inte resonerande eller lärorikt. Det är bara dåligt.

 

Vi kan väl gå igenom huvuddragen av djuromsorgsprogrammet.

 

·        Möjlighet att fixera suggor efter behov i samband med grisning. Man begränsar suggans rörlighet under den period då hon är som allra minst aktiv, och räddar livet på fler smågrisar. Sverige är urusla på att hålla liv i smågrisarna. Att dö kvävningsdöden under en sugga är ingen skön död, men i Kaliber ser man det ändå som mer djurvänligt än att begränsa suggans rörlighet under några dagar. Jag har ibland hört argumentet att om boxen var större skulle suggan inte ligga ihjäl några grisar. Vilket är skitsnack. Mer plats löser inget alls. All den forskning jag tagit del av visar att de grisar som legats ihjäl försökt dia när suggan stått, och dött när hon lagt sig ner. Ett problem som man inte på något vis löser med större boxar.

·        Möjlighet att fixera sinsuggor för tiden vid seminering. Den åtgärd jag kan se minst vits med, men som ändå håller räddar djurvälfärd. Släpper man samman stora suggor med små förstagångsgrisare, kommer de stora ge sig på de små. Med dåliga kalkreserver i kroppen efter ditiden bäddar detta för skador och att suggor dör.

·        Kortare ditid. De långa ditiderna i Sverige är avgjort ett djurskyddsproblem. Lagens fem veckor blir i praktiken sex veckor eftersom det är de yngsta grisarna i en omgång som bestämmer när avvänjning ska ske. Vilket gör att grisarna biter sönder suggan. Sverige har 53 procents utslagning av suggorna. Holland har 41 procent. De svenska reglerna har gjort suggorna till en slit och slängvara.

·        Fler djur i avdelningarna. Ett naturligt steg att ta om man lyckas få fler grisar att överleva. Jag vet att det tar emot att inse i vissa läger, men grisar är utstuderade pennalister. Det går inte att blanda grisar från olika kullar i samma box. Då dödar de varandra. För att dels kunna hålla liv i grisarna, dels behålla djurvälfärden är det tvunget att kunna hålla kullarna intakta.

 

En någorlunda nykter analys av åtgärderna visar att Grisföretagarna i syfte att göra något bra för grisarna, tar lite från suggorna och lite från smågrisarna. Något som enligt Kaliber är förkastligt. Kaliber är alltså för att smågrisars välfärd ökas på suggans bekostnad samtidigt som de är emot att öka smågrisarnas välfärd på bekostnad av suggans. De är alltså både för och emot saker som innebär samma saker. Samtidigt. Den enda röda tråden verkar vara att så länge de som faktiskt jobbar med grisar vill något – är Kaliber emot det.

 

I sann Sveriges Rödio-andra menar man att allting går att lösa med lagar. Innan i vintras förfärade sig en av reportrarna bakom dagens inslag över att få svenska grisar bedövas vid kastrering. I Storbritannien bedövas 90 procent av grisarna med bedövning. Stora delar av de resterande grisarna slaktas innan de blivit stora nog att utveckla grislukt. Kräver lagen det? Nej. Det gör handeln. Och de betalar mer för det. Sveriges höga ambitioner när det gäller lagar skadar både djur och de som försöker leva på att föda upp djuren.

 

Kaliber visar dessutom en väldigt unken inställning till både framtid och samtid när man menar att alla förändringar är av ondo. Vi är tydligen redan så långt komna som vi kan. Vi har gjort allt. Från och med nu kan allt bara bli sämre!

 

Det är tragiskt när de som gör anspråk på att ha en granskares roll hemfaller åt taffliga försökt till osaklig opinionsbildning grundat i okunskap och eller egen agenda. Hade grisuppfödarna skött sitt jobb lika dåligt som Kaliberredaktionen gör sitt, hade de hamnat i fängelse. Det väcker frågan hur många andra gånger jag blivit lurad i ämnen jag inte kan. Klart är att om jag gjort ett lika dåligt reportage som det Kaliber nyss sänt, hade jag fått sparken från de tidningar jag idag jobbar för.


Snabb kommentar till valet: Man får ta vara på ljusglimtarna.

Jag har tagit del av diskussionerna om ny lantbruks/landsbygdsminister.  Måtte det bara bli min favvososse Johan Löfstrand. Nu hyser jag förvisso inget större hopp om det. Risken är väl att det blir miljöpartisten Kew Nordkvist. Inte riktigt mitt förstahandsval. Inte alls faktiskt.

 

Ska man leta efter det positiva i eländet att få Kew Nordkvist om lantbruksminister så kan det faktiskt stärka lantbruket på sikt. I alla fall de enstaka spillror av lantbruket som finns kvar efter fyra år med sosseregering och en miljöpartist som är totalt immun mot allt vad fakta heter som lantbruksminister. Det finns bland många av mina kollegor ett näst intill tvångsmässigt beteende att ränna till politikerna och be att de ska lösa alla våra problem. Från dålig kalvhälsa till finansiering och äktenskapsproblem. Att ideligen ropa på politikerna , och ta för givet att de ska lösa våra problem har skadat vår bransch. Rejält! Politikers uppgift är att skapa utrymme för männsikor att lyckas med sina ambitioner. I övrigt ska de hålla sig borta. Jag är tämligen säker på att det råder omvänd korrelation mellan en branschs lönsamhet och branschens förmåga att ränna till politikerna.

 

Nu tror jag dock att med fyra år med Kew och rödgrön röra lär mina kollegor i alla fall ha vant sig av med att tro att politiken ska vara till någon hjälp. Alltid något.


Metadebatten går vidare. Nu om LRF och SD.

Det är med viss förundran jag har följt cirkusen kring Fredrik Davidssons debattartikel på SVT Opinion.

 

Bakgrunden till Davidssons debattartikel är att LRF riks inte bjuder samtliga riksdagspartier till sina politiska aktiviteter. De säger nämligen nej till SD. Något Davidsson ifrågasätter. Han skriver bland annat:

 

”Jag är mjölkbonde samt LRF-medlem. Och jag och antagligen flera med mig börjar tycka att LRF:s utestängande av SD är besynnerligt.  En så stor och påstått opolitisk intresseorganisation ska kunna prata med alla demokratiskt valda partier i Sveriges riksdag.”

 

Jag är böjd att hålla med Davidsson i hans text. Vissa saker tvingas man bara förhålla sig till. Till exempel sammansättningen i Sveriges riksdag. Det spelar ingen roll var man tycker om Sverigedemokraternas politik. De är där de är och Sveriges bönder blir påverkade av dem. Vill man då göra anspråk på att vara lantbrukarnas riksförbund är det också ens skyldighet att prata med dem, och styra dem i den riktning man anser som bäst för de man företräder.

 

Riksdagen är inte LRF:s party och det är inte LRF som sätter reglerna. Att då som lobbyorganisation tjura över hur läget ser ut, och efter eget gottfinnande helt sonika skita i att bjuda in vissa folkvalda är som att spela piano utan att använda alla tangenter. Jag trodde i min enfald att det i LRF:s uppdrag ingick att ta alla chanser att förbättra för lantbruket, men jag hade tydligen fel. Jag trodde även att det ingick i lobbyistrollen att både svälja sin stolthet och att ibland böja sig framåt, men även där hade jag visst fel.

 

Jag skäms inte för att jag har koll på alla partiers politik. Både mitt intresse och min ena karriär kräver att jag har koll. Det betyder inte att jag håller med någon av dem. Tvärtom - Ju mer jag läser desto tröttare blir jag. Det betyder enbart att jag har koll. Det parti jag pratat mest med den senaste tiden är faktiskt Miljöpartiet. Trots att jag har extremt svårt för deras politik. Anledningen till att jag pratat med dem är enkel. Jag har rätt och de har fel, och deras fel riskerar att påverka lantbruket negativt. Då är det väl klart att jag måste prata med dem? Även om det kändes smutsigt att stå och prata med dem och när människor jag känner stod och skrattade åt mig.

 

Känner man för lantbruket pratar man med de som påverkar det. Vare sig det är Miljöpartiet eller Sverigedemokraterna.

 

Davidsson skriver vidare:

”Av respekt inför sina medlemmar bör LRF:

 

- Redovisa de delar av SD:s partiprogram som motiverar ett utestängande.

 

- Redovisa de hot som LRF påstås ha fått på Avpixlat som anges som ett skäl för att stänga ute SD. Avpixlat är som de flesta vet en invandringskritisk sajt som enligt SD själva ligger útanför deras  kontroll.

 

De som LRF påstår hotar anonymt på Avpixlat är vanliga människor och kan mycket väl vara LRF-medlemmar som släpper ut frustration över sitt förbunds agerande. Att vara arg rättfärdigar dock aldrig att hota någon.

 

Man kan jämföra SD:s anknytning till Avpixlat med den som Mp och V har till den högljudda djurrättsrörelsen som smygfilmar och hotar djurhållare. LRF har också fått ta emot dödshot för sin ändrade hållning i GMO-frågan, en fråga där SD är svagt positiv.

 

Vore LRF konsekventa borde de därför utestänga V och Mp som också har extrema människor i sina "svansar". Hoten och hatet kommer inte bara ifrån högra sidan.

 

Omvärdera SD-bojkotten och börja behandla dem likadant som de andra partierna! Det påstått opolitiska LRF:s högsta prioritet borde vara största möjliga medlemsnytta, inte att driva politiska partiers agenda.”

 

De frågor han ställer är intressanta och om LRF svarat på dem hade de kunnat ge stor legitimitet åt LRF riks ställningstagande. Det blev dock inga svar från LRF. Vice ordförande Thomas Magnusson plockade istället fram gammal skåpmat från andra gånger när beslutet ifrågasatts öppet. Jag har svårt för att bestämma mig om det beror på ren skär nonchalans eller på rädsla som gör att man enbart använder formuleringar som testats förr.

 

Magnusson skriver bland annat:

 

”LRFs beslut att inte bjuda in SD fattades av en enig riksförbundsstyrelse inför valet 2010. Vi har sedan dess pratat om frågan vid flera tillfällen men alltjämt står hela förbundsstyrelsen och samtliga regionordförande, som alla är medlemsvalda, bakom beslutet.”

 

Dels slirar Magnusson rejält när han påstår att samtliga regionsordföranden står bakom beslutet. Både han och jag vet att det finns de som inte alls står bakom honom. Dels tar han med sitt påstående samtliga regionordföranden som gisslan. Han har precis sett till att ingen av dem kan kritisera LRF riks ställningstagande.

 

Magnusson skriver även:

 

"SD:s politik speglar en människosyn som står i direkt motsats till LRFs grundläggande värderingar och gör att LRF varken vill eller kan bjuda in partiet”.

 

En mening som onekligen gör att man undrar vad Magnusson menar att de LRF:are som faktiskt haft kontakter med SD, och som inte står bakom LRF riks har för människosyn.

 

Jag har full förståelse för att man avbryter dialoger, lämnar möten och slutar prata med varandra. Kommer man ingenstans är det ju inte lönt att diskutera vidare. Kravet för detta är dock att man först försökt prata och att man på det viset kört relationen i botten. Inte att som LRF i förväg deklarera vilka man pratar med och inte. Nu har förvisso LRF:s ordförande och Sverigedemokraterna haft möte med varandra. Tydligen är att bjuda in SD när man ändå bjuder in andra partier och att gå på slutna möten som initierats av SD två helt olika saker. En skillnad man tydligen måste vara ordförande i LRF för att
förstå.

 

Davidsson skrev även en slutreplik varpå LRF lämnade walk over. Att stoppa huvudet i sanden och hoppas på att tiga ihjäl kritiska röster är symptomatisk.

 

Det sägs att det finns två saker folk inte vill se hur de görs – korvar och lagar. Är man inte villig att göra även det skitjobb lobbyistarbetet innebär, och är man inte villig att inse att skillnaden mellan en tiggare och en lobbyist är slipsen, är det tveksamt om man är rätt människa för uppdraget. Att som nu se LRF primärt som en resebyrå för en klick förtroendevalda och tjänstemän är definitivt inget som gynnar lantbruket.


Lantbrukets problem

Det börjar bli allt mer tydligt att ett av LRF:s allra största problem är kommunikationsavdelningen och den kultur av beröringsskräck som verkar råda i huset på Franzéngatan. LRF får ideligen utstå kritik från sina medlemmar för att organisationen inte gör något och aldrig sätter ner foten. En kritik jag delar. Oftast bemöts kritiken med att kritikerna inte har tillräcklig koll på LRF. Vilket är skitsnack. Min kritik bygger på en förhållandevis bra kännedom om vad LRF sysslar med.

 

Även en blind höna hittar korn ibland brukar det ju heta, och det ska tillstås att även LRF glimrar till ibland. Häromdagen läste jag ett yttrande LRF tillsänt våra vänner på staten. I vilken fråga är egalt. I skriften är ansvarig tjänsteman tydlig och handfast, pekar på reella problem för lantbruket och föreslår konkreta lösningar. En skrift som de flesta missnöjda medlemmar i stora drag uppskattat, och som skapat större legitimitet för LRF. Inte minst hos kritikerna.

 

Den här skriften måste man veta om att den finns för att kunna begära ut den.

 

Om man googlar samma ämne plus LRF hittar man en betydligt mer publik sammanställning på LRF:s hemsida. Av idiomet att döma är sammanställningen inte skriven av samma människa som skrivit LRF:s yttrande. Det är svårt att tro att båda dokumenten handlar om samma sak. Sammanställningen är så urvattnad, så politiskt korrekt och så luddig och feg att den befäster precis all kritik om beröringsskräck och att inte företräda lantbruket som faktiskt existerar.

 

Att inte bara hålla tyst om, utan ge en helt annan bild av vad man sysslar med offentligt är ett förfarande som inte bara förstärker missnöjet med LRF. Det är en kränkning av de på LRF som faktiskt försöker göra nytta.

 

Samtidigt finns det en både utbredd, bestående och kompakt feghet i LRF. Något inte minst företrädare för andra lantbruksorganisationer vittnar om. LRF har första tjing när det gäller att ränna hos politiker och tjänstemän. Inte sällan ska LRF då förmedla en väldigt tillrättalagd och förskönad bild av verkligheten. Något politiker och tjänstemän lyssnar på och anpassar sig efter. När sedan andra lantbruksorganisationer förmedlar sin bild blir politikerna förtvivlade över läget eftersom de tagit till sig LRF:s rosafluffiga bild. Visst finns det en stor politisk ovilja, men också de politiker som berättar att de hade velat göra mer om de bara haft koll på hur det såg ut egentligen.

 

Att ge en förskönad och tillrättalagd bild av läget i branschen skapar inte bara sämre förutsättningar för branschens. Det spär dessutom på politikerföraktet när de politiker som vill engagera sig för lantbruket aldrig ens får chansen.

 

Fler som inte direkt kan anklagas för att gå sina medlemmars ärenden är Ekologiska lantbrukarna. Dock kan de inte anklagas för slätstrukenhet. Ekologiska lantbrukarna försöker nu genom att hetsa mot de som ifrågasätter GMO-friheten slå in en rejäl kil mellan sina medlemmar och deras konventionella kollegor. Helt i onödan! Ekolantbrukarna angriper sina medlemmars konventionella kollegor med en retorik som innebär att Ekolantbrukarna själva borde vara de som får ta kostnaden för att särhålla sina förnödenheter och produkter. Något Ekolantbrukarna aldrig skulle gå med på. Mest talande för detta är väl Arla-Elin i Ekologiska lantbrukarnas styrelse. Hon ställde tydligen till med ett jävla liv när mejeriet eftersom det var för dyrt att hämta hennes mjölk med tillsammans med annan kravmjölk, blandade den med konventionell mjölk i mjölkbilen som ändå körde där förbi. I det fallet var tydligen särhållningskostnaden inte något att beakta?

 

Ekologiska lantbrukarnas text är grundad på ett av motionssvaren till Lantmännenstämman. Läser man texterna ser man att Ekologiska lantbrukarnas bevekelsegrunder inte ligger i kostnaderna för särhållning av olika sorters foder. Det handlar enbart om att skapa konflikt, smutskasta och att lägga krokben för andra. Att F4 och GMO-fritt Sverige agerar som Ekologiska lantbrukarnas firma gör inte saken bättre. Hade fler tillämpat Ekologiska lantbrukarnas taktik skulle det innebära till exempel att konventionella lantbrukare ivrigt skulle heja på helt tokiga ekoregler som att man inte skulle få avhorna kor i kravgodkända besättningar. Ju större förfång de innebar för ekoproduktionen, desto mer skulle de konventionella jubla. Jag är inte ekologisk men tar ändå ställning mot meningslösa regler som drabbar mina ekologiska kollegor.

 

Ekologiska lantbrukarnas taktik att kasta skit är som tur är inte lika cementerad hos deras medlemmar. Det finns faktiskt trevliga kravbönder som inte förtjänar att deras konventionella kollegor börjar titta snett för trams som Ekologiska lantbrukarna hittat på.

 

Ett av det svenska lantbrukets största problem är de organisationer som påstår sig företräda just lantbruket.


Ny karriär!

Som en del av er vet har jag sedan våren 2011 skrivit för Sveriges bästa lantbrukstidning. Jag har haft det oförskämt bra på förlaget. Jag har lärt känna otroligt kunniga och engagerande människor, haft en otroligt stor frihet och haft vansinnigt kul. Att det här arbetet dessutom inneburit att jag fortsatt bygga mitt namn och vara en maktfaktor i svenskt lantbruk har varit en bonus. Men likväl. Trots att jag inte ens kunde drömma om att min karriär skulle arta sig på det viset den gjort när jag slutade med korna och trots att jag har det otroligt bra, har jag ändå känt att något fattas. Det har liksom inte räckt att vara den som förmedlar andras åsikter -  Jag saknar att få driva frågor och att få argumentera.

 

Eftersom jag hela tiden har varit mån om att vara professionell och opartisk i mitt journalistvärv har jag med tiden insett att det inte går att förena att å ena sidan driva frågor och å andra sidan förmedla nyheter. Även om det som sagt är en principsak för mig att hålla isär mina privata åsikter och mitt journalistande är det fullt möjligt för mig att både driva frågor och att vara journalist. Vad jag tycker ska inte framgå av mina artiklar. Men likväl är det lätt att människor som inte uppskattar mitt journalistiska grävande ifrågasätter mig, och misstänkliggör mig. Även om jag som sagt vet att jag är fullt kapabel att vara opartisk i mitt jobb, men ändå ha en uppfattning rent privat, vill jag inte att man ska kunna ifrågasätta mig och de tidningar jag skriver för.

 

Det är därför jag valt att sluta som journalist. Även om jag hoppas att jag en dag kan återuppta den karriären. Jag börjar istället som utspelsansvarig i Kristina Yngwes kampanj till Europaparlamentet. Kristina och jag har diskuterat formerna för det här ett bra tag, och har nu kommit överens. Det är med spänning och förväntan jag tar mig an mitt nya uppdrag. Jag har nämligen stort förtroende för Kristina. Både som människa och som politiker. Jag delar dessutom de centerpartisistiska idealen. Jag gillar frihet och individens ansvar men tycker samtidigt att det ändå får vara någon jävla ordning.

 

För de som känner mig eller följt mig kommer det säkert inte som någon överraskning att ja blir utspelsansvarig. Jag gillar att driva frågor, gillar att vrida och vända på saker och ting och är dessutom orädd. Planen och förhoppningen är att jag efter valet ska följa med Kristina till Bryssel som hennes sakkunnige. Jag ser fram emot att få arbeta utifrån den plattform Kristina och Centerpartiet erbjuder -  Att med Kristinas tydliga ledarskap som ram få frihet att ägna mig åt att vrida och vända på viktiga samhällsfrågor.

 

 


Jag hade gjort annorlunda. Om TV4 och länsstyrelsen i Skåne

Att verksamheten inte fungerar på djurskydds- och veterinärenheten på länsstyrelsen i Skåne är knappast någon hemlighet. Länsstyrelsen har själva företagit ett antal utredningar av enheten, och konstaterat att verksamheten inte fungerar. Arbetsmiljöverket har utrett enheteten, och inte heller de var imponerade. Margareta Pålsson deklarerade när hon satt i länsstyrelsens insynsråd att djurskyddet i Skåne är en katastrof. En uppfattning hon utåt inte är lika frikostig med sedan hon blev landshövding. Länsstyrelsen i Skåne ska nu företa ytterligare en utredning av det ickefungerande djurskyddet. Enligt uppgift kommer utredaren sätta sig ner och intervjua samtlig personal på enheten en och en. Det blir alltså ytterligare en massiv utredning av enhet som inte fungerat sedan starten 2009

 

Illa omtyckta - Av alla
Att verksamheten vid djurskydds- och veterinärenheten inte fungerar är tydligt. Det är ingen hemlighet att personalen vid enheten är djupt illa omtyckt av länets djurägare, av sina egna kollegor på andra enheter samt av sin egen ledning. Personal vid djurskydds- och veterinärenheten i Skåne har medgett för mig att de lägger mer jobb på att förklara sig och marknadsföra sig inom länsstyrelsen än externt.

 

Egen reklamkampanj i TV4
Med tanke på att djurskydds- och veterinärenheten nyss fått en helt egen reklamkampanj i TV, torde arbetet med att vinna kollegornas acceptans vara sisyfosartat. Nu tillhör jag dock skaran som tror att man vinner acceptans genom att sluta göra en massa fel framför reklamkampanjer. Att TV4 ska visa serien ”Djurskyddsinspektörerna” kommer knappast höja djurskyddsinspektörernas status inom länsstyrelsen. Det är en inte helt orimlig chansning att det kommer bli tvärtom.

 

TV följer personal ledningen velat sparka
Med tanke på att verksamheten inte fungerar kan man ju finna det anmärkningsvärt att TV4 som sagt valt att följa djurskyddsinspektörerna i just Skåne. Sedan länsstyrelserna tog över djurskyddet från kommunerna har mig veterligen fem djurskyddsinspektörer i hela Sverige varit belagda med utegångsförbud. Fyra av dessa arbetar på länsstyrelsen i Skåne. Minst två av dessa har jag sett i den trailer som rullat för att promota serien. Frågan varför TV4 väljer att följa den djurskydds- och veterinärenhet som fått mest kritik, mestadels intern, i hela Sverige är berättigad. Varför inte välja ett län där verksamheten faktiskt fungerar? Varför välja att följa och lyfta fram inspektörer vars ledning har velat sparka? Kanske har det något att göra med att VD:n i produktionsbolaget är dotter till en gammal landshövding i Skåne?  Kanske har det att göra med att en av djurskyddsinspektörerna på länsstyrelsen i Skåne, ska bo ihop med en som är delaktig i filmproduktionen?

 

Filmandet ger ledningen magont?
Produktionsbolaget har alltså åkt runt med några av djurskyddsinspektörerna, och filmat. Hade jag tillhört länsledningen hade jag haft ont i magen inför varje avsnitt. Det är nämligen så att kunskapen om vad länsstyrelsen får och inte får göra är större utanför länsstyrelsen än på den. Djurskyddet i Skåne har skaffat sig fiender som med all sannolikhet kommer sitta med kollegieblock och anteckna precis alla fel inspektörerna gör på TV. Och sedan anmäla dem. Djurskyddsinspektörerna har tidigare klarat sig relativt helskinnade tack vare att de råkar jobba på en myndighet, och att ord stått mot ord. Dock urholkar droppen stenen, och om det kommer in en massa anmälningar om övertramp, som dessutom dokumenterats i TV, är chansen mycket större att någon av inspektörerna åker dit.

 

TV4 plockade bort film
Den här trailern, ja. Jag såg som sagt en trailer för serien. Bara under de två minuter den varade såg jag flera övertramp från länsstyrelsens sida. Med anledning av detta tänkte jag anordna någon form av övertrampsbingo de kvällar programmet går. Efter att TV4 fått frågan om mannen (en enstöring som med största sannolikhet inte vet om att han hängs ut) gett sitt medgivande till att filmas, togs trailern bort. TV4 hänvisade till att klippet låg på vad de kallade kundsight. Underförstått hade TV4 då inget ansvar. Jag slogs dels av att TV4 kan beordra en av sina kunder att ta bort en film från nätet. Jag har inte dem makten över mina kunder… Dels av att det gick så lätt. De bara tog bort den. Det gick för lätt! Hade TV4 varit hundra på att allt stod rätt till i deras produktion, hade det rimligtvis inte gått så lätt.

 

Ingen film om det inte ser illa ut
TV4 påstår att alla djurägare som visas i programmet har gett sitt medgivande. Jag frågar då vem man ska kontakta om man har kontakt med ett flertal djurägare som blivit filmade utan sitt medgivande. Inget svar från TV4. Jag berättade även att det finns djurägare som ska ha fått till besked att det inte var tillräckligt illa hos dem, så de kom inte med i TV. Samt bad om en kommentar till detta. Någon kommentar gav inte TV4. TV4 svarar inte heller på frågan om mannen som visas i trailern lämnat sitt medgivande. Till slut erbjuder jag TV4 mailkonversationen mellan produktionsbolaget och biträdet till en dam som blivit filmad. Korrespondens som ska visa att TV4 antingen ljuger eller har blivit förda bakom ljuset. Jag ber dem höra av sig. Inget svar.

 

Erkänner att man klipper till djurägarens nackdel
Igår fick jag höra talas om ytterligare en djurägare som blivit filmad utan sitt medgivande. Samtidigt som det började ryktas om att det skulle bli tv-serie lyckades han få tag i produktionsbolaget. Han frågade om de skulle visa honom i TV. Det skulle de. Detta utan att han lämnat något medgivande. Han frågade om de skulle klippa materialet så att det var till hans nackdel. Vilket produktionsbolaget erkände att de gjorde. Han har nu anlitat advokat som skrivit till produktionsbolaget och förklarat att fan ska ta bofinken om han överhuvudtaget syns i tv.

 

Jag hade stämt TV4
Det är alltså uppenbart att man filmat djurägare utan att de lämnat sitt medgivande. Produktionsbolaget har dessutom erkänt det många trott men ingen tidigare kunnat belägga – att de klipper till djurägarnas nackdel. Sett från min horisont finns det goda chanser till framgång vid en grupptalan mot TV4 och produktionsbolaget. Sådana här processer tenderar att kosta en hel del pengar. Förlorar man kan det bli riktigt dyrt. Därför drar människor sig oftast för det. I och med att det kan bli rätt många som blivit uthängda i TV4 är det ju möjligt att starta en förening, överlåta sitt krav mot TV4 till föreningen, alla pytsar in stålar för att hålla igång en advokat och sen knallar man till tinget. Förlorar man är det föreningen som får ta kostnaderna för TV4:s advokat. Eftersom den är tom sätts den i konkurrs, och ingen av medlemmarna har tagit någon risk att behöva betala TV4:s rättegångskostnader. Det kan således bli en spännande vår och sommar för både TV4 och länsstyrelsen i Skåne.

 

 

Fotnot 1: Jag tänkte faktiskt lägga in en länk till den här bloggen på TV4:s facebooksida. Jag underrättar de jag hänger ut. Något man knappast kan anklaga TV4 för…

 

Fotnot 2: Om jag har någon journalistkollega som vill ha en bra story har jag mailkonversationer, opublicerat material, beslut att hemligstämpla vad som liknar hämndaktioner mot kritiker, och så vidare. Det är ju jul, och man ska dela med sig.


Pendeleffekt

Människan är ett förunderligt släkte.

 

Hur länge som helst och trots att man när man skrapat på ytan funnit rikitgt stora frågetecken i utredningarna kring Thomas Quick/Sture Bergwall, har de flesta framhärdat Quicks skyldighet.

 

Nu verkar vi dock ha kommit till punkten då det inte längre går att hålla emot, och efter gårdagens tv-program om Quick finns det ingen hejd på hur jävligt man kan gå åt Lambertz, Norell, Borgström, Penttinen, Van der Kvast osv. Jag har länge trott att Quick var oskyldig, och jag har personligen inga problem med att starkt ifrågasätta sekten runt Quick. Faktum är att jag är helt övertygad om att flera stycken av de inblandade är idioter. Och då är det inte Quick jag talar om.

 

Det jag finner intressant är att den allmänna opinionen bara kan skifta ståndpunkt så dramatiskt - Över i stort sett en natt dessutom. Helt plötsligt får de inblandade springa gatlopp. Jag tycker förvisso att det är välförtjänt men människors beteende förbryllar mig. Att det gåt från ytterlighet till ytterlighet.

 

Att ju längre vi drar en pendel på ena hållet, desto längre kommer den slå på andra är ett faktum. Att det gäller opinionen, och inte bara fysiken, torde mer än väl bevisas av skränet i efterdyningarna av vad som rullat upp i cirkusen kring Quick. Ytterligare en sak som vi svenskar dragit till sin absoluta spets är den svenska modellen och med den, den svenska djurskyddslagen. Två ämnen som i allt större grad diskuteras, och ifrågasätts. Även om jag själv skrivit artiklar om människor som ifrågasatt djurskyddslagen, bekymrar det här mig. Både att vi har en så stark djurskyddslag och att den nu ifrågasätts.

 

Jag månar om djuren och vill att de ska ha det bra. Samtidigt ser jag att den djurskyddslag vi har inte alltid är grundat på kunskap, inte alltid fungerar i verkligheten och inte alltid värnar djuren. Vi ska inte ha en djurskyddslag som är så stark och vars tillämpning är så lynnig att djurägare drar sig för att ringa veterinären när de har ett sjukt djur. Av rädsla för att åka dit för att de har ett sjukt djur…

 

Min rädsla är att när det väl blir legio att ifrågasätta den djurskyddslag vi dragit så långt ut på ena hållet, kommer det inte finnas någon hejd i hur långt vi kommer dra diskussionerna på andra hållet. Att ingen kommer lyssna på de som manar till sans. Något som knappast gagnar djuren.

 

Jag har en förhoppning om ett klimat där vi faktiskt kan prata om djurskyddslagen utan att deltagarna stämplas som antingen djurskyddsaktivister eller djurplågare. Om jag tror på en nyanserad diskussion eller att alla som tidigare stått i ena ringhörnan plötsligt rusar över till andra hörnet, och vi försitter alla chanser till en balanserad djurskyddslag – Det är en annan femma.l


Kafferep är en lina där man hänger nästor sina - Om LRF:s omsorgsgrupp

Tydligen ska något fårprojekt i Norrland ha gått över styr. Varken händelsens vara eller inte vara eller själva händelsen som sådan är något jag tänker engagera mig i. Det jag däremot har synpunkter på är LRF:s agerande i det här fallet. Jag har egentligen lovat mig själv att försöka sluta kritisera dylikt. Å andra sidan är jag den dåliga disciplinen personifierad.

 

Det finns i LRF så kallade omsorgsgrupper. På LRF:s hemsida beskrivs omsorgsgruppernas arbete som väldigt vackert. Till exempel skriver LRF Norrbotten följande på sin hemsida: ”Omsorgsgruppen i Norrbottens län består av ett nätverk av människor med stora hjärtan, öron som är bra på att lyssna och en klarsynthet som kan vara till god hjälp då livet känns tufft. När omsorgsgruppen tex får kännedom om att djurhållningen på en gård försämrats är ambitionen att agera så snabbt som möjligt. Gruppen kan då på eget initiativ ta kontakt med lantbrukaren i fråga och besöka gården tillsammans med de som är bäst skickade att hantera situationen.
Alla i gruppen har givetvis tystnadsplikt.”

 

Det låter onekligen väldigt vackert men uppenbarligen har inte alla medlemmarna i omsorgsgruppen läst beskrivningen. När tidningen Norrländska socialdemokraten, NSD, började beskriva det här fårprojektet i Tornedalen med rubriker av kvällstidningskaraktär, lät de även LRF:s omsorgsgrupp komma till tals. Medlemmen i omsorgsgruppen, LRF:aren, lantbrukaren och seminören Elaine Björnfot säger följande till tidningen:

 

”När jag fick information att fåren skriker och är hungriga ute på ön, så ringde jag ägarna och frågade vad de tänker göra åt saken. Det finns ingen bra ursäkt till detta. Har man djur ska de matas och få tillsyn varje dag.”

 

Enligt NSD underkänner hon hanteringen av djuren och ifrågasätter varför djuren inte för länge sedan är i ladugården. Björnfot fortsätter:

 

”Det här är alldeles hemskt och djuren plågas. Det har inte funnits bete på lång tid. Det är väldigt upprörande när djur behandlas så här.”

 

”Jag hoppas att djurägarna får djurförbud. Det här projektet blev fel från början, de har ingen kunskap om djur, det är hemskt när djur plågas”, säger Björnfot.

 

Jag skiter som sagt i själva händelsen med fåren. Det som stör mig är Elaine Björnfot. Det spelar ingen roll om nämnda fårfarmare suttit och ryckt benen av hundvalpar. Tystnadsplikt är tystnadsplikt. Och har man tagit på sig uppgiften att stötta sina medmänniskor ska de man påstår sig stötta vara säkra på att man inte efter eget gottfinnande vräker ur sig massa skit om dem. Speciellt inte om man låter påskina att man i egenskap av medlem i omsorgsgruppen har bättre insyn än andra, och att med därför är mer vederhäftig i sin kritik/smutskastning/ärekränkning/skvaller.

 

Vissa har förstånd att i alla fall stå still när de trampat i klaveret men när Björnfot på facebook ifrågasattes för sina uttalanden värkte hon ur sig ännu värre saker om fårfarmarna. Till slut uppfattade jag henne som att hon legitimerade sina uttalanden med att fårfarmarna faktiskt var framgångsrika i andra branscher. De kunde ju hålla sig till det. En från min horisont småaktig inställning. Som parentes kan dock nämnas att begreppet ”den tornedalska avundsjukan” är googlingsbar.

 

Ungefär samtidigt som Elaine Björnfot verkade ha slut på argument och var rejält inmålad, det är uppenbarligen svårt att förklara varför man i mitt tyckte är så självgod och falsk, togs facebooktråden bort. Jag säger inte att det var hon själv som raderade kritiken mot henne, men det föreligger trots allt ett visst mått av indicier när hon är administratör för forumet där hon fick kritik.

 

Även om Björnfot visar prov på exceptionellt dålig rutin och omdöme har jag fått bilden att hon inte är ensam om att som delaktig i LRF:s omsorgsgrupper baktala sina medmänniskor, och de de är satta att stötta. Enda skillnaden är att hon inte verkar skämmas för att göra det öppet.

 

Jag brukar inte kräva folks huvud, men jag hoppas för LRF-medlemmarnas skull att Elaine Björnfot trots vad hon visat tidigare har det goda omdömet att omedelbart avsäga sig uppdraget i omsorgsgruppen. Vem kommer i fortsättningen söka kontakt och stöttning av omsorgsgruppen när sannolikheten är stor att det man sagt i förtroende inte bara kommer hamna på byn - Det kommer även användas emot dig?


Det är för lite rajtan tajtan i djursexdiskussionen. - Eller tvätta händerna när du hälsat på någon.

Jag hade varit helt värdelös som dagstidningsjournalist. Hade jag blivit skickad på en trafikolycka hade de andra reportrarna både hunnit hem igen och ha skrivit artikeln, medan jag fortfarande suttit kvar på asfalten och undersökt bilvraken. Det är förmodligen den här smått autistiska sidan av mig som fått mig att gräva ner mig i regeringens propp om förbud mot djursex.

 

Tro nu inte att jag förordar att man ska sätta på grisen. Dylikt beteende är rakt igenom sjukt. Det jag fastnat för är dels våra kära styrandes extrema intresse för det här med djursex. I sin utredning kring en ny djurskyddslag grottade värmlands landshövding Eva Eriksson ner sig i groteska detaljer i ett fall med en norrman som haft sex med en galt och fått tarmen sönderriven av galtens korskruvsformade pitt. Eskil pratar om att smörja på godsaker på könet för att sedan låta en hund slicka av det. En KD-dam i Alingsås verkar inte ha några större problem med tidelag. Jens Orbacks mormors syster (tror jag det var) bodde med en häst.

 

Nu har i vilket fall som helst regeringen trotsad lagrådet och drivit fram en propp för ändringar i djurskyddslagen. Till grund för det nya lagförslaget ligger en i lagstiftarsammanhang otroligt tafflig, men likväl intressant utredning från den numera nedlagda Djurskyddsmyndigheten. I de här utredningen påstås det att bland annat ”(…)att minst 40-50 procent av de pojkar som växt upp på lantgårdar hade haft någon sexuell kontakt med djur” samt att omkring 8 procent av männen i USA och 5 procent av kvinnorna hade någon sexuell erfarenhet av djur(…)”

 

I rapporten utredningen hänvisar till konstateras även att det främst handlar om kalvar, åsnor och kor. Då med hänvisning till att de var mest lämpade i storlek.

 

Utredaren vid Djurskyddsmyndigheten, Yvette Glanz, har förvisso medgett att rapporten börjar bli till åren men menar att ”många forskare menar att siffrorna fortfarande stämmer”. Jordbruksverket har dock inte kunnat redovisa vilka de här ”många forskarna” är.

 

Bortsett från en liten redovisning kring hur det ser ut med djursexlagar i våra grannländer och ett stycke om mörkertal, är det vad som ligger till grund för proppen om förbud mot djursex.

 

 

Det här reser tre frågor.

1.     Går regeringen alltid till beslut med såhär dåligt beslutsunderlag?

2.     Vet folk om vad myndigheterna anklagar dem för?

3.     Vad är det för sjuka fantasier våra styrande egentligen går och bär på?


Vi måste bli gladare

Vi måste bli gladare i den här branschen! Ett uttalande som bland mina belackare kan anses som anmärkningsvärt för att komma från mig. Jag har förstått att jag hos vissa anses som butter. Det är jag inte. Däremot blir jag jävligt trött på högtravande, pompöst snack om visioner och jag vet inte allt. Lantbruket är inte i den positionen att vi behöver vackert förpackade visioner om vägen mot visionen om hur vi når trädtopparna. Som det är idag kommer vi långt enbart på att plocka de lägst hängande frukterna. Om nu någon skulle vara uppspelt över en flummig väg mot en flummig vision om ett onåbart mål förstår jag om vederbörande blir stött när jag inte direkt gör vågen, men jag är betydligt närmre den krassa verkligheten.

 

Som sagt. Det dåliga humöret i branschen är av ondo. Funderar jag lite snabbt kommer jag spontant fram till två humörsänkare. Dels lönsamheten. Dels alla regler. Båda är tillsammans med det dåliga humöret allvarligt för branschens utveckling.

 

Som jag har förstått det var det roligt att vara bonde på 1960-talet. Skördarna ökade, det hände saker i vår bransch, folk testade nya saker, och humöret verkade inte vara det allra sämsta. Idag har skördeökningarna stagnerat. Inget som förvånar mig dock. Med taskig lönsamhet har folk levt på rost och röta. Man har inte underhållit dräneringarna som man ska. Man har inte underhållsgödslat som man borde. Gödslingsnivåerna är nere på 1950-talets nivåer. Ända fram tills häromåret när det faktiskt blev lite pris på spannmålen, levde dräneringsfirmorna en oerhört tynande tillvaro.

 

Marks som inte sköts avkastar inte.

 

De höjda spannmålspriserna blev förvisso kännbara för djurbönderna men för lantbruket som helhet är det inte spannmålspriserna som måste ner – det är priset på animalieprodukter som måste upp. Med de priser vi haft har vi bara skyfflat runt pengar mellan oss. Ingen bransch har råd att utvecklas utan att det flyter in pengar utifrån. Det är dock en annan diskussion.

 

Spannmålspriserna har dock gjort sitt för humöret på djurbönderna. Just humöret är viktigt. Är man bara på bra humör fixar man det mesta. Är man på dåligt humör spelar det ingen roll hur bra lönsamheten är – det blir ändå inte bra. Och just nu är det deppigt på många ställen.

 

Så var det de där reglerna. Lantbruket är idag så genomreglerat att verklighet och regler inte alltid längre kan mötas till 100 %. Det finns stunder då verkligheten kräver att man bryter mot reglerna enbart för att det man har ska fungera. När reglerna inte längre ger utrymme att driva ett företag, hur kan de medge utveckling? Utveckling är att testa, att göra något vi inte gjort förut – Att ta ut svängarna. Det kan vi inte idag.

 

Jag träffar rätt många människor i branschen. Jag har dessutom förmånen att ta många av dem på pulsen. Om ni hade bett mig peka ut några av dem som faktiskt gjort något utvecklande, hade jag fått fundera en stund. De två jag spontant hade kommit på är dels en som vad jag kan förstå inte har så mycket lån på sin fastighet. Han medger själv att det inte är så farligt för honom som har gården i stort sett gratis att testa nya saker. Han testade nya åtgärder för att det var kul, och för att han inte for illa om något av allt det han testade inte föll ut väl.

 

Nästa kille testade nya metoder för att han tyckte det var kul att bygga nya maskiner. Han trodde inte ens på idéerna som låg till grund för projekten men eftersom det var så kul att bygga nya saker så var han ju tvungen att testa. För honom verkade vägen till färdig maskin vara viktigare än just den färdiga maskinen.

 

Jag kommer på rak arm på två stycken! Och då träffar jag många! Det båda har gemensamt är att de tycker det är kul att testa nya saker och att deras ekonomi verkar tåla deras testande. Den ene verkar vara så stadd i kassa att han överlever om något test skulle gå fel. Den andre bygger lågbudgetprojekt och vårdar sina skrothögar ömt.

 

Är det en framåtsyftande bransch jag beskriver när lönsamhet, humör och regler inte medger att de verksamma i branschen tar ut svängarna, testar nya saker och driver utvecklingen framåt?


Skånes Florida

För er som inte vet om det bor jag på Österlen. Något jag har en aningen ambivalent hållning inför. Det bra är att här är jävligt fint. Det dåliga är att vi av tradition är totalt nerlusade med turister. Det kan säkert låta som att jag ogillar turister, men det är fel. Jag hatar stora delar av dem. Folk blir uppenbart dumma i huvudet när de har semester, och jag förstår att skilsmässostatistiken slår i taket efter semestrarna.

 

Ehuru emedan har jag noterat att det inte är lika mycket folk och ränner här i år. Och jag gillar det! Inte enbart för att frekvensen turister sjunker, utan för att en trend med sjunkande intresse för att turista på Österlen till slut kommer tvinga kommunen att bry sig om någorlunda om de branscher som inte stavas turism. Simrishamns kommun har nämligen behandlat allt som inte tillhört besöksnäringen extremt styvmoderligt. Det enda som har spelat roll har varit att locka hit några turister på sommaren. Sedan har alla problem ansetts som lösta…

 

Politiken har varit så paniskt rädd för att stöta sig med någon av de inflyttade pensionärerna som menar att ”vi måste vara rädda om miljön i fiskelägena” att de lagt en död hand över hela kommunen. Begreppet spökstad är inte långt borta när man har sett Simrishamn en fredagkväll i november.

 

Man har varit så hysteriskt rädd om turismen att allt annat inte bara fått stå tillbaka, utan aktivt motarbetats. Simrishamns kommun ligger på 256:e plats när det gäller företagsklimat. Då kommunen dels helt och hållet fokuserat på att få pensionärer att flytta hit och dels i motsvarande mängd skitit i att värna sina företag finns det i stort sett ingen i arbetsför ålder som flyttar till kommunen. Snarare från. Dels finns det väldigt få jobb eftersom det i kommunen förs en politik som går ut på att driva företagen från kommunen. Dels är utbudet av affärer och fritidsaktiviteter på gränsen till patetiskt. Vilket beror på att ingen vill driva företag i den här kommunen. Ingen vettig människa vill gå den match det innebär att försöka göra något positivt i Simrishamns kommun. Härförleden fick jag höra att man kräver bygglov för trottoarpratare, och med tanke på att vi har en myndighetsnämnd som på fullaste allvar menar att en nedgrävd vattenledning har strandskydd skulle jag inte alls bli förvånad om det stämmer.

Det här har medverkat till att Simrishamn har den äldsta befolkningen i hela Skåne – 48.9 år. Sju och ett halvt år över Skånes snittålder. Nummer två på listan är Båstad. Sedan har vi ett rejält hopp ner till de andra kommunerna.

 

Att det här är fel linje har i stort sett alla utom ett gäng tjänstemän, politiker och några inflyttade gnällspikar förstått för länge sedan. Det är inte hållbart att använda politiken för att skapa en stad som alternerar mellan att sommartid vara ett Sveriges Florida och vintertid en spökstad. Att turismen minskar och att styret då tvingas inse att alla företag inte är vandrarhem och mäklare torde vara en ynnest att stilla bedja om.

 

Fotnot: ”Vi måste vara rädda om miljön på fiskelägena” är bara en vacker omskrivning för att när den som uttalar floskeln väl köpt sitt hus på valfritt fiskeläge ska ingen annan få bygga så att dennes havsutsikt störs.


Om polisens facebooksidor

Först och främst. Jag tycker att man ska trivas på sitt jobb. Jag hade tagit livet av mig jag var tvungen att ha ett jobb enbart för att dra ihop pengar. Jag förstår också att man försöker välja yrke utifrån intresse. Man börjar köra lastbil för att man gillar lastbilar och man blir djurbonde för att man gillar djur. Dock finns det yrken vars verksamma jag helst ser har en längre distans till sitt jobb än vad många av vi andra har.
 
Ja, jobb ska ge tillfredställelse. Jag gillar själv när jag lyckas med något inom mitt gebit. Det som däremot får mig att fundera lite på balans kring glädjen i att lyckas är polisens facebooksidor. Mycket på sidorna är bra information som verkar knyta ihop myndigheten och allmänheten, men ibland kan man läsa om att polisen är glada över att ha lyckats reda ut något brott. Då jag hoppas att yrkesvalet polis grundar sig mer i ett samhälls- och rättspatos än i att man får köra med blåljus, förstår jag dem. Men jag är tveksam till glädjen. Den kräver i alla fall en väldigt tydlig balans och väldigt strikt uppförande.
 
Det går ibland att läsa att polisen använder epitet som ”feg” om brottslingar, att de blir besvikna på folk som inte riktigt klarar av att hålla sig inom lagens råmärken, att de är glada över att ha plockat in någon och att det är rätt att någon blivit fälld. Jag förstår dem som sagt, men det är ett problem. När polisen öppet lägger personliga värderingar i vad folk gör riskerar vi rättssäkerheten. För polisen ska det bara finnas ”enligt lagen”, ”inte enligt lagen” samt ”inte enligt lagen men nästa lag medger att vi säger åt dig på skarpen eftersom det kostar samhället mer än vad det gett att släpa dig till tinget”.
 
Jag medger att jag kommit undan på det senare alternativet. Jag minns en gång när polisen stoppat mig och det visade sig att det saknades 65 kronor på min skatt. Det spelar i lagens mening någon roll om det är saknas en krona eller tvåtusen. Antingen är bilen skattad eller inte. Jag sade åt polisen att vi då fick plåta av min bil och så fick jag ta vad det nu kostade att köra med en bil oskattad. De sade nej. Det var bättre att jag körde hem och fick bilen skattad. När jag väl blivit haffad har det varit under anständiga former. Från både min och polisens sida. Vi har rett ut våra förehavanden utan att slå ihjäl varandra. Jag har inte varit sur på dem, och de har inte varit sura på mig. Tvärtom! Trots att jag befann mig på fel sida lagen. Nog om detta.
 
Problemet uppstår när polisen inte kan hålla sig neutral till sitt jobb. Om migrationsverket skulle starta en facebooksida skulle de knappast skriva ”Idag lyckades vi äntligen fatta beslut om avisning av en bråkig irakier” eller ”Idag beslutade vi om uppehållstillstånd för en stackars romsk flicka”. Att göra sitt jobb med hänvisning till vad som är rätt eller fel, snarare än vad som är ok eller inte enligt lagen, ställer oerhörda krav på de enskilda poliserna.
 
Blandar de in vad som är rätt enligt dem själva i myndighetsutövningen kommer de en dag möta det faktum att de måste göra något de upplever som fel. Kommer de då lyda order eller kommer de säga nej? Eller kommer de rent av bara låtsas lyda order? Kommer de påstå att de inte kunde hitta den där familjen de fått i order att utvisa eller kommer snubben de är säkra på är skyldig men som de får släppa i brist på bevis råka ”ramla och slå sig” på vägen ut?
 
Jag vill inte ta ifrån poliserna arbetsglädjen, men jag tror att det är bra att de ibland får utföra jobb de inte gillar. Jag har träffat på polisen i många roliga situationer när deras personliga inställning kunnat kvitta eftersom den inte riskerat att drabba någon. Det går dock emellertid inte att bortse från att en del av polisens arbete är att inskränka oss andra när vi tar oss, medvetet eller omedvetet, lite väl stora friheter. Alla gör vi fel, men när jag gör det blir jag hellre haffad av en polis som är neutral i sin yrkesutövning, eller till och med inte ens gillar att sätta dit mig, än av en som fått välja arbetsuppgifter och som njuter av sitt jobb. Njuter av att sätta dit mig. Skyll dig själv, tänker kanske en del av er. Jag tror dock att familjen som ska utvisas hellre blir hanterade av en polis som inte riktigt tycker om uppgiften än en som njuter av att sparka ut dem. Jag tror inte att någon av oss när vi blivit utsatta för brott vill möta en polis som menar att det ju inte var så farligt och viftar bort oss.
 
Som jag skrev innan så förutsätter jag att polisens yrkesval grundar sig i ett rättspatos, något jag respekterar, men när det gäller deras yrkesutövning så vill jag helst att det är lagen som bestämmer var gränsen för ok går. Inte den enskildes uppfattning av detsamma.

Om politiskt uppsatta mål

Det här kan överraska honom, men jag håller faktiskt med Eskil. Jag vill inte heller ha något politiskt uppsatt mål vad gäller självförsörjning, matproduktion eller dylikt. Han verkar förvisso ha en ganska tråkig syn på sina politikerkollegor och statens tjänstemän när han ryggradsmässigt börjar prata om tvångsavverkningar så fort ett nationellt självförsörjningsmål tas upp. Om än tråkigt ska det dock medges att det förmodligen är väldigt nära sanningen.
 
Skulle politikerna sätta upp ett mål kommer det alltid finnas någon pappenheimare bland tjänstemän eller kommunala politiker som kommer läsa texten fel, låta det gå ut över valfri småföretagare. Politiskt uppsatta mål ökar branschens beroende av politiken, ökar politikens makt över oss, samt då politiken styrs av den för dagen mest gångbara ideologin ökar ett större beroende av politiken vår risk mycket mer än vad regn, torka och massiva prissvängningar någonsin kan göra.
 
Det jag dock kan önska är politisk välvilja. Något som definitivt inte är samma sak som att politikerna ska sätta upp mål för vad vi ska producera och hur mycket. Politisk välvilja handlar om att låta oss uppfylla de mål vi satt. Inte att vi ska uppfylla de mål politikerna satt.

#djurgate Sopor

Nu när jag inte har några djur är det lite svårare för mina vänner på länsstyrelsen att jävlas med mig. Okej för att de häromdagen skickade en kommunicering om att de funderade på att dra pengar från mitt gårdsstöd för 2012. Det fanns nämligen ett antal sena rapporteringar till CDB. (Det register där alla nöt är registrerade). Det var dock oklart om de sena rapporteringarna var mitt fel eller om det var polisen i Skåne som klantat sig när de skulle rapportera mina djur som de snodde av mig i januari i fjol. En liten hint kan vi dock få av alla de rapporteringspåminnelser jag fått från CDB. Det är nämligen så att när ett djur säljs/slaktas/vad som nu händer så ska både säljare och köpare rapportera händelsen till CDB. De som hade köpt mina djur av snuten hade skött sig och rapporterat. Snuten hade inte rapporterat, och jag fick listorna. Jag hänvisade till polisen i Skåne, som ju är de som har koll, jag hade ju ingen koll, och skickade dem åter till CDB.
 
Nu har de dock kommit på ett sätt till att jävlas med mig. I fjol somras fick jag en betalningspåminnelse från länsstyrelsen. Jag hade inte fått någon faktura innan. Jag mailade länsstyrelsen och skrev:
 
”Erhöll i veckan en påminnelse att betala faktura nr 32201955. Då jag inte fått någon faktura har jag inte haft någon chans att reglera skulden. Då jag inte haft kännedom om fakturan har jag likaledes inte haft möjlighet att protestera mot den. Vilket jag gör nu. Jag tänker inte betala förrän jag fått fakturan. Och när jag väl fått fakturan tar jag ställning till hur jag ska ställa mig till kravet. Det lutar dock åt att jag protesterar mot fakturan.”
 
Länsstyrelsen skickar inte någon faktura. De skickar ytterligare en påminnelse. Med ränta påslagen… Jag mailar länsstyrelsen igen:
 
”Begärde den 30:e augusti, se nedan, faktura nr 32201955 då jag inte fått denna. Dock en påminnelse att reglera nämnda faktura. Post kan ju försvinna och jag vill ju gärna se vad jag blivit fakturerad för. Fakturan uteblev. Dock erhöll jag istället en påminnelse. Med ränta påslagen. Jag anser mig ha gjort vad jag kan för att få klarhet i vad skulden gäller. Jag protesterar mot kravet i sin helhet och avser inte betala den skuld länsstyrelsen låter göra gällande.”
 
Länsstyrelsen svarar mig:
 
”Ni skriver att ni inte har fått någon faktura. Avgiften fakturerades och faktura skickades till dig den 31 maj 2012. Ni skrev sedan till Länsstyrelsen den 30 augusti 2012 att ni ville ha en kopia på fakturan för ni hade inte fått någon. Min kollega har gjort en anteckning att hon samma dag skickade en kopia på fakturan till er. Jag skickar även med en kopia på fakturan i detta mail. Jag kommer även att lämna över mailet till djurskyddsenheten så får de behandla det där.”
 
Jag svarade ”Kanon. Jag tänker inte betala”
 
Jag gick sedan och såg fram emot en tingsrättsförhandling. Eftersom jag protesterat mot fakturan så får de ju stämma mig för att vi ska kunna bringa klarhet i vad som gäller. Men de stämde mig aldrig… Istället skickade de mitt mail till förvaltningsrätten. Detta trots att min skrivelse inte var någon överklagan. Den var inte ens i närheten av att uppfylla de krav som lagen ställer på en överklagan. Länsstyrelsen ska när en överklagan kommer in granska den och bara skicka den vidare om de finner att den lever upp till lagens krav. I det här fallet hade jag bland annat inte skrivit under, inte gjort några yrkanden, inte ställt texten till rätt myndighet osv.
 
Därför blev jag ganska förvånad när jag en dag fick besked från förvaltningsrätten att jag överklagat ett länsstyrelsebeslut. Jag gick igenom alla mina papper och kunde konstatera att jag inte alls skickat in någon överklagan. Vilket jag också förklarade för rätten.
 
Något som slutade med att då förvaltningsrätten avskrev ärendet. När jag fick beslutet från förvaltningsrätten så kunde jag läsa om ett beslut som länsstyrelsen fattat och som jag inte kände igen. Jag ringer förvaltningsrätten och frågar, de berättar att länsstyrelsen fattat beslut att fakturera mig och sedan skickat faktura och hela det där som ni nyss läst om. Jag förklarar att jag inte fått det beslutet. Jag blir då uppmanad av förvaltningsrätten att begära ut beslutet att fakturera mig. Eftersom jag inte fått det innan har jag rätt att överklaga det när jag väl fått det. Normalt tre veckor efter att jag skrivit under delgivningskvittot. Personalen på förvaltningsrätten berättade också att om länsstyrelsen vägrade lämna ut beslutet så fick jag överklaga beslutet att inte lämna ut faktureringsbeslutet så hamnade först det ärendet hos förvaltningsrätten. Sen när jag fått rätt där och jag fått beslutet att fakturera mig kunde jag överklaga detta till förvaltningsrätten.
 
Jag begärde ut beslutet från länsstyrelsen. Chefen för djurskyddet svarar via mail att de inte tänker gå min begäran till mötes. Istället får jag en tid senare ett brev från kronofogden om att reglera den påstådda skulden och att de varit så hyggliga att de gett mig en betalningsanmärkning. Jag protesterade givetvis.
 
Faktorer som rör till det hela:
- Eftersom chefen för djurskyddet inte gett mig ett överklagansbart beslut, utan bara sagt nej i ett mail kan jag inte överklaga och få ut beslutet att fakturera mig.
- Eftersom jag inte blivit delgiven beslutet att fakturera mig gäller det inte. Såvida länsstyrelsen inte kan hävda att det skulle utgöra ett hot mot nationens säkerhet eller något annat.
- Eftersom beslutet inte gäller är det fel av länsstyrelsen att gå till fogden. Och fogden borde rimligtvis se att eftersom jag inte är delgiven beslutet kan de inte verkställa det.
- Eftersom länsstyrelsen vägrar delge mig beslutet kan det aldrig börja gälla och kan aldrig verkställas.
 
Hade de gett mig beslutet hade vi kunnat pröva och se vem av oss som har rätt. Hade jag haft fel hade jag ju fått betala och saken varit ur världen. Jag tror dock inte att jag skulle betala 9 000 till länsstyrelsen som var det primära. Det primära måste rimligtvis ha varit att ge mig en betalningsanmärkning. Det är nämligen helt omöjligt att, till och med för de på djurskyddet i Skåne, att göra så extremt många fel.
 
Revisorn som på regeringens uppdrag granskar länsstyrelsens verksamhet har blivit meddelad om ärendet, och när jag skrivit detta kommer jag begära en sittning med landshövdingen Margareta Pålsson. Innan hon blev landshövding ska hon ha sagt att djurskyddet i Skåne är en katastrof, men sedan hon tillträdde och faktiskt fick makt att göra något åt det verkar hon ha blivit sinnesbild av en landshövding – En trött föredetting utan såväl muskler som ambitioner. Vi får väl se om vill ha en sittning med mig. Länsstyrelsens punktmarkering av mig är löjlig och Pålsson har mycket att bevisa. Hon kan ju börja med att dra tillbaka min påstådda skuld hos fogden.
 
EDIT: Det verkar vara lite ordning med damen ändå.

Gästblogg

Först hjälpte jag till att skriva en motion vars yrkande jag inte delar, och nu lånar jag ut min blogg. Idag till den Flygande holländaren.
 
 

Veckan som har varit…..

 

Den senaste veckan har varit en aktiv vecka där jag bla. besökte  mjölkföretagardagen i Jönköping.

Sedan kan vi konstatera att valberedningarna i både Arlaland och LRF jobbar flitigt dem här veckorna.

 

Vi börjar med mjölkföretagardagen,

Det var första gången jag åkte dit men var rätt så förväntansfull för att jag har hört att dem föregående år har varit bra.

 

Jag kan säga att det blev första och sista gången jag åker på mjölkföretagardagen, när man öppnar mötet med handuppräckning där man först frågar hur många mjölkbönder som sitter i salen och sedan frågar hur många rådgivare kan vi konkludera att det var i stort sett var lika många…. Vad säger det mig jo: alla dessa rådgivarmunnar måste födas. Det betalas direkt eller indirekt av branschen, mycket skrämmande. Och trots all denna ”kompetens” inte lyckas vi inte få vettig lönsamhet på att mjölka kor. Nu är det definitivt ingen mänsklig rättighet att få mjölka kor och tjäna pengar på det men i dagens läge är det nog ytterst få som gör. Det finns dom som påstår att så länge det finns några enstaka som tjänar pengar på mjölk så finns det ingen anledning att gnälla på priset för då bör den som inte tjänar pengar kunna förbättra sitt eget företag.

Mjölkföretagardagen är en mötesplats för mjölkbönder så det fanns gott om tid att prata med kollegor vilket jag gjorde, jag fick frågan om jag hade planer på bygga ut och skaffa fler kor varpå jag svarade tvärt: NEJ. Jag fick som svar, jaha så du har redan slutat utveckla ditt företag. Om denna mentalitet som jag just beskrev ska förbättra framtiden för oss mjölkbönder så tror inte jag på nån framtid tyvärr…..

Efter lunch var det dags för miniseminarier anordnat av husdjursföreningen och några av LRF-konsult. Jag var på två av dem, det enda det gick ut på in princip var KÖP våra tjänster så kan vi hjälpa dig…..

Jag kände att jag höll på bli så sjukt upprörd och bestämde mig att åka 27 mil hem långt innan dagen var slut.

 

 

Då kommer vi till valberedningstiderna

 

Som flera av er vet så sitter jag idag i kretsrådet (Arla) i Sörmland och har på flera sätt uttryckt önskan om att avancera inom organisationen. Min tanke bakom det är följande, jag har inte haft egna kor speciellt länge (2 År) men har förstås från dag 1 upplevt att marginalerna är små.  Jag skulle inte vara jag om jag inte skulle göra allt i min makt för att försöka förbättra situationen. Därför vill jag gärna avancera inom förtroendemannasystemet för att försöka förbättra vår situation, det hjälper inget att sitta hemma och vara irriterat.

Men ibland undrar jag hur man tänker i vissa valberedningar när man tillfrågar i mina ögon fullständiga inkompetenta människor till ett uppdrag.

Det behövs en rejäl mentalitetsförändring och förnyelse om både etablissemanget och kooperationen ska ha nån framtid och därmed vi lantbrukare själva.

SKÄRPNING NU!!


RSS 2.0
Real Time Web Analytics