Jag återvänder till maten...

Nu jävlar är det tufft att leverera mjölk. Jag tror i och för sig på en vändning efter halvårsskiftet 2009 men förmodligen har kon hunnit svälta medan gräset vuxit. I våras var ju matpriserna högre och många ville kalla det matkris när folk i väst plötsligt fick börja betala för maten. Jag skrev lite här och här.


Många politiker och framförallt ledarskribenter menade i våras att det var de fattiga länderna som drabbades av de högre livsmedelspriserna. Jag menade då att det var pompös dynga som bara grundade sig i att människor i väst inte vill betala för maten och att de fattiga länderna var de som tjänade mest på högre matpriser. Nu är jag ju en enkel bonde och skriver inte ledare. Dock har jag äntligen kommit över det här:


Ett diagram som faktiskt bevisar att jag har rätt. Det kommer från World developement indicators. Om man tittar på vilken som är nettoexportör och nettoimportör av en specifik vara eller varugrupp så gynnas ju exportören på importörens bekostnad av ett högre pris. I diagrammet visas länders nettoexport av livsmedel mot BNP per capita. Visst för att spridningen är stor men sambandet är tydligt - Det är de fattiga länderna som tjänar mest på högre livsmedelspriser.


Den jordbrukspolitik som jag och många med mig, vi är dock inte eniga om resultatet, vill avreglera håller inte bara lantbrukarna i väst i ett dåligt läge i vilket man styrs av fyrkatiga beslut som tolkas av analretenriva förvaltningsanställda och en politik som bestämmer maxpris på våra produkter. Den håller även kvar en hel kontinent i fattigdom. Ja förutom att den håller bönderna i väst i relativ fattigdom.


Så om någon undrar varför högre matpriser med argumentet att det var synd om de fattiga helt plötsligt hamnade i politikens mittpunkt i våras beror det på att jordbrukspolitiken styrs av de som förlorar på högre matpriser - En högljudd urban medelklass...


Och en sån hittar man på departementet.

Marit Ragnarsson, en skadad miljömupp och Carlgrens högra hand, skriver här en liten pamflett. Synd att man inte måste redovisa sina källor i debattartiklar. Det hade ju varit kul att få reda på var hon läst att alla regeringar har enats om att temperaturen på jorden inte får öka med mer än två grader och att atmosfären inte klarar mer koldioxid. Pust.


Var fan kommer pengarna från?

Jag tycker synd om de boende på Rosengård i Malmö. Att man kommer som akademiker, ibland från en kultur äldre än vår, och tvingas in i ett ghetto med passiviserande bidrag är en sak men det som förvånar mig mest just nu är de senaste dagarnas kravaller där. Det började med protester mot stängningen av en moské och landade i att brandkåren vägrade köra in i ghettot, polis tillkallad från andra delar av landet och Shellmacken förvandlades till en krigszon. Media är inte sena att förmedla denna sortens nyheter och vi har på tv kunnat se kravallutrustad polis släcka bränder. Folk hör bara Rosengård och tar för givet att det är svartingarna som lever jävel men inte en enda av de polisen grep häromnatten bor på området. Det är vita, ditresta yrkesdemonstranter som eldar saker, kastar bomber på polisen och sätter skräck i området. Vita, ditresta yrkesdemonstranter som åker hem när det blivit långtråkigt att fördärva för andra och lämnar invånarna i Rosengård i skiten. Vita, ditresta yrkesdemonstranter som senast var i Malmö och fördärvade under ESF.


Det kostar pengar att leva, det kostar pengar att bo, det kostar pengar att resa runt och slå sönder saker, och eftersom de här kräken kan lägga tid och ork på att resa runt och kasta sten på polisen och elda mercor som någon stackars kurd har bakat en miljard pizzor för att ha råd att köpa, och dessutom kan dyka upp över en natt, så utgår jag från att de inte jobbar. Var fan kommer då deras pengar från?!?!?!


I den sista Sovjetstaten ska alla tro på AGW

20 svenska forskare har försökt få sin debattartikel publicerad i SvD Brännpunkt utan att lyckas. Här kommer den i alla fall:
(Jag brukar roa mig med att fundera på hur folk med ansiktet i behåll ska ta sig ur det faktum att de trodde på bluffen.)


"Vetenskapen är inte enig om klimatlarmen

Med anledning av debatten om klimatpolitiken på Svenska Dagbladets Brännpunkt under november och de nyss avslutade klimatförhandlingarna i Poznan och Bryssel gör vi följande uttalande:

Vetenskapen är inte enig om klimatlarmen
FN:s klimatpanel IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, bildades 1988 med direktivet att sammanställa forskningsrapporter rörande människans inverkan på klimatet. IPCC:s syfte är att granska och sammanfatta vetenskaplig information som är relevant för:

Mänskligt orsakad klimatförändring, inverkan av sådan klimatförändring samt alternativ för anpassning och åtgärder.

Perspektivet har gjort att man koncentrerat arbetet på en växthuseffekt orsakad av mänskliga utsläpp av växthusgaser som koldioxid, metan och lustgas. Denna inskränkning innebär att man inte tillräckligt uppmärksammat andra klimatpåverkande faktorer som exempelvis solmagnetismens inverkan på molnighet och havsströmmars variationer. Vi menar att det saknas belägg för att de klimatförändringar som kunnat observeras inte huvudsakligen har naturliga orsaker.

IPCC:s scenarier över hur man tror klimatet kommer att utvecklas bygger på datormodeller. Ett scenario är ingen prognos utan något som kan inträffa om vissa mänskliga aktiviteter utvecklas som väntat. Modellerna är konstruerade så att måttligt förhöjda halter av koldioxid i atmosfären ger upphov till en avsevärd uppvärmning. Med scenarierna som underlag har man sedan utfärdat och utfärdar larmrapporter.

Ledande alarmister har gått längre än IPCC och har med framgång lyckats föra ut bilden att deras påståenden är grundade på vetenskaplig konsensus. Men vetenskapliga fakta bestäms inte genom omröstning. Alarmismen har skapat en situation där det vetenskapliga samtalet är på väg att ersättas av hårklyverier. Påstående om vetenskaplig konsensus, angående den antro pogena koldioxidens roll för klimatet, är inte endast ovidkommande utan också felaktigt. Detta illustreras av att den IPCC-kritiska Manhattandeklarationen undertecknats av mer än 600 kvalificerade akademiker, varav 200 är direkt engagerade i klimatforskning. Utvecklingen är ett allvarligt hot mot hela vetenskapssamhällets trovärdighet.

Grundat på nämnda scenarier påstår IPCC att allt tyder på att uppvärmning av jordatmosfären kommer att orsaka klimatförändringar som kan leda till en storskalig katastrof. Snabba genomgripande motåtgärder skulle dock enligt IPCC kunna begränsa de påstådda skadeverkningarna.

Vår uppfattning är:
- att man inte kunnat visa ett signifikant orsakssamband mellan förhöjd koldioxidhalt och eventuella klimatförändringar.
- att den observerade uppvärmningen under 1900-talet inte ger anledning till oro, oavsett orsakerna.
- att de klimatmodeller som larmrapporterna bygger på har ringa prognosvärde.
- att Manhattandeklarationen motbevisar påståendet om konsensus.
- att en klimatpolitik som bygger på IPCC:s scenarier riskerar att leda till ett förödande slöseri med mänskliga och ekonomiska resurser som främst drabbar de fattiga i världen.

Innan samhället fattar långtgående beslut rörande klimatpolitiken bör vi se till att stå på en säkrare vetenskaplig grund än den vi har idag. Regeringen bör därför initiera en hearing med ett brett spektrum av representanter för vetenskapssamhället med olika syn på klimatfrågan.

Vi uppmanar även till studium av följande länk från USA-senatens miljöutskott:

http://epw.senate.gov/public/index.cfm?FuseAction=Files.View&FileStore_id=37283205-c4eb-4523-b1d3-c6e8faf14e84

Professor Göran Einarsson, Kungliga Tekniska Högskolan
Professor Lars G. Franzén, Göteborgs Universitet
Professor David G. Gee, Uppsala Universitet
Professor Krister Holmberg, Chalmers Tekniska Högskola
Professor Bo Jönsson, Lunds Universitet
Professor Sten Kaijser, Uppsala Universitet
Professor Wibjörn Karlén, Uppsala Universitet
Professor Jan-Olov Liljenzin, Chalmers Tekniska Högskola
Professor Torbjörn Norin, Kungliga Tekniska Högskolan
Professor Magnus Nydén, Chalmers Tekniska Högskola
Professor Göran Petersson, Chalmers Tekniska Högskola
Professor CG. Ribbing, Uppsala Universitet
Professor Anders Stigebrandt, Göteborgs Universitet
Professor Peter Stilbs, Kungliga Tekniska Högskolan
Professor Anders Ulfvarson, Chalmers Tekniska Högskola
Professor Gösta Walin, Göteborgs Universitet
Docent Tage Andersson, fd SMHI
Docent Sven G Gustafsson, fs Ericsson Radar
Docent Olov Einarsson, fd ABB
Docent Thomas Hellström, Lunds Tekniska HögskolaPressmeddelande:

Stockholm, den 16 december 2008.

20 ledande svenska forskare i gemensamt upprop:
Vetenskapen är inte enig om klimatlarmen

Med anledning av de nyss avslutade klimatförhandlingarna i Poznan och Bryssel går idag 20 ledande forskare i Sverige ihop i ett gemensamt upprop mot klimatpolitiken:

"Man har inte kunnat visa ett signifikant orsakssamband mellan förhöjd koldioxidhalt och eventuella klimatförändringar. Den planerade klimatpolitiken riskerar att leda till ett förödande slöseri med mänskliga och ekonomiska resurser som främst drabbar de fattiga i världen."

Uppropet görs med anledning av debatten om klimatpolitiken på Svenska Dagbladets Brännpunkt under november och de nyss avslutade klimatförhandlingarna i Poznan och Bryssel.

För mer information kontakta:
Göran Ahlgren, generalsekreterare Stockholmsinitiativet
Tel: 0707555969 E-post: goran.ahlgren@stockholminitiative.com

Om Stockholmsinitiativet
Stockholmsinitiativets är ett politiskt obundet nätverk med ambition att kritiskt granska klimatfrågan och belysa dess politiska och ekonomiska konsekvenser. Stockholmsinitiativet medverkar till en öppen och rationell diskussion om klimatfrågor och verkar för att politiska beslut gällande frågor som rör klimatförändring har sin grund i sund och verifierbar vetenskap.

Dagens outfit


Signalgul mössa. Såå rätt...


Ibland krockar ideologi och faktum.

Det är inte helt lätt att vara jag. Samtidigt som jag tror på individens frihet gör människornas dumhet sig ständigt påmind. Frihet kräver ansvar och människor verkar inte vilja ta det ansvaret. För att få en verklighetsnära uppfattning har jag dragit min frihetsideologi så långt att jag tycker att alla ska få köpa så många vapen de vill. Dock är det bara jag som ska få ha ammunition.


Gör bot och bättring, svenskar! Det är redan över oss!

Det är nu bekräftat att svenskar är det barnsligaste folket man överhuvudtaget kan hitta på planeten jorden. Det var ju jordbävning i Skåne i morse. Jag hade lyckats försova mig och vaknade av att jag trodde att runt 1500 kor övade riverdace i vardagsrummet. Dessutom gjorde de det jävligt dåligt eftersom de uppenbarligen sprang på väggarna ganska hårt. När jag tankemässigt vant mig vid att 1500kor övar riverdance med hockeytacklingar i mitt vardagsrum bestämde jag mig för att ligga kvar i sängen en minut eller två. Jag hade ändå inte lyckats köra ut dem i nyvaket tillstånd och boxershorts. Under tiden skalvet varade lyckades man, trots att man var nyvaken, bli ganska klok på att det var ett jordskalv. Huset verkade stå kvar och jag var kaffesugen men jag slog i alla fall på tvn. Det tog kanske tio minuter innan det rullade en text om jordskalv nederst i rutan. Fine tänkte jag och gick ut. Sen kan man höra om att SOS blivit nerringda. Varför då? SOS Alarm ringer man väl i nödsituation? När någon riskerar att dö eller är allvarligt skadad. Min fråga blir då, när folk vaknat till liv av att det skakar lite och innan de hunnit ringa SOS har skalvet slutat, huset står kvar och en tavla har på sin höjd ramlat ner, hur många riskerar då att dö? Noll... Jag har under fikat roat mig med att läsa kommentarer till det hela på några olika tidningars hemsidor. Bl a. en som skrev att hon inte vågade gå ut ur huset av oro för fler skalv. Rent logiskt sett, vore det inte bättre att gå ut ur huset om du är orolig för fler skalv? Utomhus finns liksom inget hus som kan rasa över dig. Det finns det ju inomhus. Titta upp så ska du få se. Vissa menar att det är Nibiru och syndafloden som börjar närma sig och jag kan ge mig fan på att vi innan veckan är slut kommer få se de som påstår att det är den globala uppvärmningens fel. Vad jag inte fattar är att folk ringer SOS Alarm och är sura för att de inte fått någon information i rimlig tid. Herregud, jag hann inte klä på mig på tiden det tog från skalvet tills det stod att läsa om det på tv. Nu berättar de på radion att tågen går som vanligt. Ja, varför skulle de inte göra det? Det är knappast ryssen som kommit. Marken skakade lite. Folk kommer försöka lura i sitt försäkringsbolag att gamla sprickor uppstått i morse. Mer kommer inte hända. Ende. Skärp er. Jävla jättebebisar.

En sak till. Folk verkar tro att hela världen är extremt intresserad av att ta del av just deras berättelse om hur de vaknade. Det är som att ingen annan i hela världen varit med om samma sak. Folk verkar inte ha lagt märke till att de andra 250 kommentarerna innan just den de skriver beskriver exakt samma scenario- De vaknar av att det skakar, blir livrädda, skiter en tesked löst och knyter ihop säcken med att de inte trodde att sånt kunde hända i Sverige. Vår stora välfärdsstat Sverige. Jodå så att...


Typ digerdöden, syndafloden eller Staffan Tappers miss.

Det här börjar bli en politisk blogg och det var egentligen inte meningen från början. Jag hade tänkt lufta mina tankar lite i den ordning de kom, jag tänker en hel del och framför allt själv. Då är det kul att skriva ner tankarna och låta andra ta del av dem. Nu är ju verkligheten sådan att jag just nu tänker mycket på politik och då blir det mycket skrivit kring just politiken. Ja, när jag hinner. Det här med att jobba tar en massa tid från fritiden. Nåväl. Vänsteralliansen skrämmer skiten ur mig. Egentligen borde jag vara lite som Piteå- Dansa och le. Det finns ju ingen någorlunda normalt funtad människa, oavsett ideologi, som kan lägga särskilt lång tid på att fundera på om de ska rösta på lag V. Gräsrötterna verkar tydligen anse att ledarna i respektive parti horar när de kompromissar med sina ideal för att klämma in sig i "De rödgröna". Jag kan till viss del hålla med, men anser inte att det är idealen man säljer ut- Det är medborgarna. Man behöver inte lägga ner jättemycket tankeenergi för att inse att det på alla sätt är enklare och bättre att stå i opposition än i regering. Då bjuder Mona in två partier vars politik i princip är att begå våld på sin egen befolkning i syfte att kunna komma i regeringsposition. Det är vansinnigt! Vi håller på att få det sämsta av två system. Jag har egentligen inget större emot tvåpartissystem. I tvåpartisystem är avarter alltid i minoritet på resp. partis kongresser och stämmor. Därför behöver man inte lägga så stor vikt vid kommunister, miljöpartister, nazister och andra som representerar en väldigt smal(och ibland genomkorkad) linje. De blir bortröstade och partierna får en balanserad och verklighetsnära politik. Nu gör Mona något som man kommer läsa om i historieböckerna. När S i alla tider, oberoende av storlek, kunnat regera själv och lyckats hålla stödpartierna på mattan bjuder Mona i ett läge när den globala finanskrisen i princip skulle fungera som en räkmacka in i regeringen in V och MP till samarbete. Människor som inte tycker att vi ska ha ränta ska alltså få ministerposter. Gud...


Jag hoppas att inte särskilt många kommer rösta om Lag V, om det ens håller fram till valet, men det skrämmer mig ändå. Svenska är ju ett av världens dummaste folk och kommunistisk propaganda går hem. Läser att människor i östra Tyskland är mer positiva till en stor välfärdsstat än sina landsmän i väster.

We find that, after German reunification, East Germans are more in favor of state intervention than West Germans. This effect is especially strong for older cohorts. We further find that East Germans' preferences converge toward those of West Germans. It will take one to two generations for preferences to converge completely.

Effekten står sig när man kontrollerar för diverse inkomstmått och för det faktum att tyskar i öst i högre grad tror att materiella utfall i livet beror på sociala förhållanden än på individuella faktorer. Forskarna menar att detta beror på att tyskarna i öst blev påverkade av statlig propaganda. Källa: Alesina, Alberto och Fuchs-Schündeln, Goodbye Lenin (or not) The effect of communism on people. Alla som gått I skolan på samma gång som jag minns att undervisningsmaterialet, främst i historia, samhällskunskap och geografi, förmodligen var tryckt i Moskva. Jag ser stora faror i att svensken i vanlig ordning är lat och ser röstandet som en rättighet och inte som en skyldighet, en skyldighet att sätta sig in i vad man egentligen röstar på, och missar det faktum att alternativet till vänster om den politiska mitten är regeringsodugligt och ligger i samma härad som en syndaflod. Vi ska ju komma ihåg att svenskarnas hjärnor har tagit stryk. Jag ska exemplifiera. Det svenska jordbruket gör av med ungefär 280 miljoner liter diesel per år. Skatten är nästan fyra kronor per liter men bönderna kan ansöka om att få tillbaka lite drygt två kronor per liter på den diesel de gjort av med i näringsverksamheten. Det är alltså för att kompensera bönderna för att Sverige hatar sina företag som staten subventionerar dieseln till bönderna. Försök hitta ett fel i scenariot jag beskrev.


(ironi)

Hur många av er reagerade på att jag skrev subventionerade? Jag antar att det inte var många. Tom. ni som anser er någorlunda oskadade och fria till sinnet föll förmodligen dit. När man inte reagerar på att någon kallar det för subvention när individen får behålla mer av sina egna pengar är man av uppfattningen att alla pengar i landet egentligen tillhör staten. Förstår ni nu varför jag är rädd?


Helfall...

Ibland när jag sovit lite längre så har jag sett Dagens middagstips på TV4. De berättar både före och efter programmet att det presenteras av LRF. När man sett programmet några gånger står det ganska uppenbart att LRF eller slakterikooperationen varit framme och betalat ganska kraftigt. De använder nämligen bara framdelskött i programmet.

Riv upp avtalen! Sänk lönerna!

I somras hotade några av LOs medlemsförbund med att riva upp löneavtalen. Ett hot som grundade sig i högre priser på livsmedel och energi samt påståendet att inflationen var hög. Det sista skitsnack eftersom det bara var just livsmedel och energi som ökat i pris, och inte en generell prisuppgång. Nu när inflationen är försvinnande nära Riksbankens mål, oljan kostar en dryg fjärdedel av vad den kostade i somras, matpriserna är låga och konsumentpriserna har sjunkit med 0,8% i november hade det varit synnerligen klädsamt av fackförbunden att om inte riva upp avtalen och sänka medlemmarnas löner så i alla fall förlänga dem och inte propsa på högre löner. Kom igen nu! Det är exakt samma faktorer som ni när de var höga lyfte fram som helt avgörande för medlemmarnas fortsatta existens som är låga nu. Visa att ni inte är ansvarslösa, inkonsekventa gnällpittar.


Det hör ju fan till...


Jag försöker. Jag försöker verkligen vara en god samhällsmedborgare ibland. Men det är inte det lättaste. Först får man itutat sig att om alla hade konsumerat som svenskarna gör hade vi behövt tre jordklot till. Sen får man reda på att vi måste öka konsumtionen för att inte glida ner i den globala finanskrisen. Sen får man reda på att vi måste konsumera mindre för miljön skull. Sen får man reda på att vi måste konsumera mera. Sen måste vi tänka på miljön och konsumera mindre samtidigt som Mona vill införa ett extra barnbidrag till jul så att folk kan konsumera riktigt jävligt. Sen måste vi konsumera mindre för miljöns skull och sen konsumera mer för ekonomins skull och Äsch..


Hade jag varit säker på att jag inte blivit av med mitt arealstöd i sisådär etthundra år hade det ju varit kul att få min tes prövad av JO....

Sedan Kol och stålunionens dagar har lantbruket i vad som nu heter EU levt under statliga regleringar. Det har handlat om kvoter, tullar och andra prisdämpande åtgärder. För att kompensera lantbrukarna för det inkomstbortfall detta lett till har lantbrukarna varje år kunnat söka stöd i enlighet med EUs gemensamma jordbrukspolitik, CAP. Huvuddragen i politiken har varit gemensamma i hela EU men administration, regeltillämpning och kontroll har skötts nationellt.


Organisationen Sveriges spannmålsodlare var i somras kritiska till Länsstyrelsernas oanmälda kontroller. Kontroller som av myndighet benämndes inventering. En kontroll som gick ut på att varje enskild bonde dels fick sina marker rent fysiskt kontrollerade av medarbetare från Länsstyrelsen, LST, och dels fick marken kontrollerad via sattelitfoton. Undertecknad är av uppfattningen att nämnda förfarande inte är särskilt mycket att diskutera då Statens jordbruksverk, SJV och LST med sitt väldokumenterade kontrollförfarande bryter mot såväl regeringsformen som förvaltningslagen och personuppgiftslagen.


Då summan varje enskild lantbrukare i enlighet med CAP erhåller varje år är tillgänglig för allmänheten kan den av LST utförda beloppsgrundande kontrollen inte anses vara något annat än offentlig. Regeringsformen skyddar varje enskild individ mot påtvingat statligt intrång. Det grundlagsskydd mot husrannsakan varje medborgare åtnjuter kan på intet vis begränsas till att gälla hem, hus och förvaringsutrymmen utan måste anses gälla all egendom medborgaren förfogar över.  Enligt 2a kap i Regeringsformen, RF, får skyddet mot husrannsakan begränsas av bl a djurskyddslagen och polislagen. Ingen av nyss nämnda lagar är tillämplig när det gäller LSTs fältkontroll av lantbrukarna. Ej heller när det gäller den digitala kartkontrollen. Undertecknad kan sålunda inte se annat än att LSTs kontroller, vilkas förfarande innebär att medborgaren ingalunda blir underrättad om kontrollen i förväg, ingalunda ges rimlig chans att ta del av kontrollen, ingalunda ges utrymme att lämna sina synpunkter och ingalunda, förrän långt i efterhand, meddelas om den offentliga kontrollen, inskränker den enskilde medborgarens grundlagsskyddade rättigheter.


Vidare måste myndighetens förfarande vid kontroll medelst sattelitfoton då man utan medborgarnas vetskap och tillåtelse kontrollerar och dokumenterar såväl medborgarna som deras egendom rendera i klander från Riksdagens justitieombudsmän. Man förvägrar genom sitt förfarande medborgarnas rätt till partinsyn och på de sattelitbilder man lagrar dokumenterar man inte bara stödsökande lantbrukare och deras ägor, utan hela samhällen. Detta i total lönndom för den stora massan. Med tanke på den upplösning myndighets sattelitfoton håller kan det ingalunda vara förenligt med personuppgiftslagen att myndighet hanterar och lagrar dessa i digital form. Undertecknad drar paralleller med alla de fartkameror som finns utmed våra vägar. Precis som på SJVs sattelitfoton är det förenat med svårigheter att identifiera individen men passagerarsidan på bilen hastighetskameran tagit bild på svärtas innan någon människa hanterar den.


Eventuella påståenden att medborgaren genom att söka stöd i enlighet med CAP accepterar inskränkningar i sitt rättskydd eller andra försök från myndighet att göra det enkelt för sig avfärdar undertecknad som nonsens och fullständigt grundlösa. Vilken rättsstat skulle tillåta att myndighet såg regeringsform och förvaltningslag som dispositiva?


Undertecknad finner det frapperande att Riksdagens justitieombudsmän inte tidigare funnit skäl att granska SJVs och LSTs flagranta övertramp när det gäller nämnda myndigheters vilja och förmåga att hålla sig inom de lagar som garanterar medborgarna rättsskydd och ser det som både klädsamt och angeläget att man nu utnyttjar den initiativrätt tillskriven myndighet de facto besitter.


Det får bli nästa gång.

Egentligen tänkte jag skriva om strukturen i mejerisverige men efter Mys kommentar att jag sysslar med politikerfjäsk och att politiker är flitigast på att gagna sig själva fick jag en oemotståndlig lust att fjäska lite till för politiker och dessutom hålla med My i hennes resonemang kring om det är lönt att överhuvudtaget lyssna på politiker och att politiker är patrask som inte får något vettigt gjort. Jag håller med om att det finns många politiker som ägnar sig åt för dålig styrning, inte sätter sig in i frågorna innan besluten, ljuger och inte får något gjort. Det är därför jag är blå. Jag tror på individens frihet att själv välja lite mer och på att begränsa politikens utrymme att klappa medborgarna på huvudet och bestämma åt dem. När nu politiker i mångt och mycket är värdelösa, varför låta ge dem ännu mer att säga till om? Jag har ritat en bild av min uppfattning av Sverige.


Medborgare A och B arbetar och står i. De går upp i tid på morgonen och betalar skatt på pengarna de tjänar. Någon av dem till och med kör bil. Något staten inte tycker om, trots att man uppmanar till konsumtion..., och detta beläggs med straffskatt. Skatten går in till staten och pappersvändarna C. D, E, F och G får lön för att hitta på ett krångligt och fyrkantigt sätt att administrera alltihopa. När detta är gjort betalar man ut statligt kulturstöd till konstnären H som för att behålla sin konstnärliga integritet gör konst ingen tycker om.Nu till fjäsket. I och för sig tycker jag inte att det jag skrev i förra inlägget är fjäsk eller skitsnack. Det är sanning. Egentligen kan sakfrågan bero. Jag är fortfarande övertygad om att Sverige trots en tredjerankning är världens mest jämställda land när vi har tid att fjanta med projekt som Fru Gårman. Mer om det senare. Det allvarliga ligger i att Mona & Co har så lågt förtroende för väljarnas intellekt att de tror att sånt skitsnack som det faktiskt är att kritisera någon annan får något man själv åstadkommit går hem hos medborgarna. Snart finns det väl inte någon sosse som låter sin ideologi färga sin uppfattning kring Monas regeringsoduglighet. Hela hennes tjat om att staten ska köpa Volvo och Saab gör att jag sitter och gråter i traktorn. Vad ska man göra sen då? Ska man tillverka bilar som ska stå i Göteborg och rosta? Är det skönare att bli uppsagd av staten än av Ford? Har tanten en plan överhuvudtaget eller är det som Göran sade- Monas enda svaghet är att hon inte tänker? Varför skyffla iväg skattepengar på något som det inte finns plan bakom, vi inte vet om det hjälper, eller kanske stjälper, eller om det är på rätt ställe? Rent krasst finns det många faktorer som talar för att lejonparten av svenskarna faktiskt får det bättre. Räntan är låg, den lär bli ännu lägre, oljan är billig och maten likaså. Dessa tre faktorer brukar man ju hålla fram som viktiga parametrar när det gäller hushållens ekonomi. Anders får rätta mig om jag har fel men jag har bestämt för mig att vi hade några dagar på nittiotalet med 500% ränta, så de som pratar om den största krisen sen depressionen tycker jag överdriver kraftigt. Varför, snälla varför, ösa iväg skattepengar då?


Jag läste härförleden att om Kina kom under tio procents tillväxt hade man inte lön till alla. Det ska bli hemskt intressant att se hur de löser detta. Förmodligen är detta början till slutet för västs välstånd. För volvoarbetarna hade det ju varit enkelt att gå ner i lön och låta alla jobba kvar men det lär ju knappast hända. I Kina tror jag dock att så blir fallet. När pengarna tryter är valet mellan lägre lön och ingen alls ganska lätt. Detta lär medföra en ännu större produktionsförflyttning österut än den vi sett hittills. Större produktion och mer export ökar tillväxten och välfärden. På två generationers sikt är det nog vi i Europa som sitter och syr fotbollar...


RSS 2.0
Real Time Web Analytics