Länsstyrelsen i Skåne. Fortsättningen

Länsstyrelsen i Skåne är några roliga gynnare. I måndags morse begärde jag att länsstyrelsen skulle förlänga yttrandetiden samt redovisa relevansen för varje dokument i ärendet. Ett beslut går fort att skriva men idag, när yttrandetiden går ut 23.59 mailade de klockan två ett beslut att inte hörsamma min begäran. De ansåg det inte rimligt att de skulle redovisa relevansen i dokumenten på så kort tid. Att jag skulle yttra mig över mängden på samma tid var dock helt okej. Jag har fortfarande inte fattat varför andras djurhållning ska utgöra grund för att omhänderta mina djur samt att underlaget för beslutet delvis utgörs av att jag tidigare polisanmält inspektörerna.
Nåväl.Nedan följer mitt yttrande i ärendet.

Yttrande

Har efter att tagit del av länsstyrelsens underrättelse kunnat konstatera att absoluta lejonparten utgörs av material som jag tvärt emot länsstyrelsens påstående inte tidigare fått tillsänt mig. Jag finner det anmärkningsvärt att länsstyrelsen inte ens bemödar sig med att kontrollera en sådan enkel sak. Jag har sedan innan jag blev djurägare påpekat brister i länsstyrelsen i Skåne. Brister som alldeles uppenbart eskalerat. De medarbetare som sammanställt materialet har tidigare gjort grova och synnerligen konsekvensfyllda fel vad gäller mig som person och min besättning.


Samtliga beslut länsstyrelsen fattat gällande mig har vid överprövning i allt eller allt väsentligt blivit undanröjda. Jag har därför begärt att få byta inspektörer. En begäran länsstyrelsen inte ens hanterat.


Jag finner nu i länsstyrelsens underlag för beslut material från minst tre olika djurhållare. Jag har aldrig bedrivit djurhållning i Klippans kommun, flertalet av dokumenten härrör från ärenden som inte rör min djurhållning och aldrig, jag upprepar aldrig, kommit mig tillgodo. Jag äger inte heller djur som beskrivs i bilder och text. Jag kan inte heller se varför att jag tidigare polisanmält personal vid länsstyrelsen ska utgöra grund för att omhänderta mina djur. De enda dokument som i sin helhet rör mig och min besättning är länsstyrelsens egna beslut som blivit undanröjda. Och således är res judicata. Dock fattas på något lustigt vis allt material som visar att länsstyrelsen fått bakläxa och blivit bortskrivna.


Även som jag tidigare skulle ha blivit tillsänd materialet som länsstyrelsen nu tillsänt mig och skulle ha yttrat mig så spelar detta ingen roll då dessa synpunkter knappast kan spela någon roll då jag i så fall har yttrat mig i andra ärenden än nämnda. Då jag enligt länsstyrelsen har yttrat mig, och dessa yttranden som jag tydligen tillsänt länsstyrelsen inte går att återfinna i beslutsunderlaget kan vi i alla fall konstatera att det material jag inkommer med  ändå inte beaktas. Länsstyrelsen bryter även mot förvaltningslagen då man i sitt beslut att avslå förlängd yttrandetid hänvisar till dokument jag inte fått yttra mig över i ärendet. Vi kan vidare konstatera att länsstyrelsens beslut att avslå min begäran om redovisning och förlängd yttrandetid inte beskriver hur och var jag ska överklaga. Det förekommer även rent felaktiga uppgifter som att man satt yttrandetiden till en vecka, då jag erhöll materialet den 16e och tiden går ut den 21e.


Länsstyrelsen hänvisar till 1988:534 31§ och agerar således inte grundat i djurens skick. Hade mina djur farit illa hade länsstyrelsen haft alla möjligheter att omhänderta mina djur enligt 1988:534 32§. Länsstyrelsen har alltså trots uppenbara lögner och material från minst tre andra djurhållare inte kunnat visa att mina djur far illa nog för ett omhändertagande, utan väljer istället att påstå att jag bryter mot ett föreläggande som fortfarande är under prövning och inte vunnit laga kraft. Vad gäller mina djurs skick har det tidigare förekommit en himmelsvid skillnad mellan länsstyrelsen och objektiva och betydligt mer erfarna och kompetenta bedömare. Rätten har till och med i tidigare mål frågat om det är samma djur länsstyrelsen och de betydligt mer erfarna och kompetenta bedömarna sett. Jag vill upplysningsvis meddela att välrenommerade och kompetenta bedömare redan har och/eller ska titta på mina djur inför eventuell överklagan av länsstyrelsens beslut i ärendet.


Finner det anmärkningsvärt att länsstyrelsen i beslut i ärendet hänvisar till yttranden och material som lett till stora bakslag för länsstyrelsen samtidigt som de nu är exkluderade ur handläggningen. Då de yttranden jag tydligen tidigare tillsänt länsstyrelsen anses relevanta för detta ärende är länsstyrelsens hantering en veritabel katastrof.


Jag vill även påpeka att länsstyrelsen i ärendet med största säkerhet kommer åberopa 1988:539 74§ i beslutet och låta det gälla omedelbart även om det överklagas, varför det avkrävs länsstyrelsen en synnerligen högre nivå på beslutsunderlaget än vad som presenterats. Samt något som i alla fall kan räknas som i närheten av rättssäkerhet. Då beslut rimligtvis kommer genomföras innan det vunnit laga kraft, och således är i princip irreparabla, är länsstyrelsen ute på synnerligen djupt vatten då ett eventuellt omhändertagande grundar sig i brister hos andra djurhållare samt det faktum att jag tidigare polisanmält inspektörerna för trakasserier och övergrepp i rättsak.


Polisanmälan med grund i material i nämnda ärende, riktad mot medarbetare vid länsstyrelsen i Skåne är idag tillsänd polismyndigheten.


Jag ställer mig inte bara avvisande till övervägandet, utan även fullständigt frågande.

 


I vrede


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0
Real Time Web Analytics