Länsstyrelsen i Skåne. Fortsättningen

Länsstyrelsen i Skåne är några roliga gynnare. I måndags morse begärde jag att länsstyrelsen skulle förlänga yttrandetiden samt redovisa relevansen för varje dokument i ärendet. Ett beslut går fort att skriva men idag, när yttrandetiden går ut 23.59 mailade de klockan två ett beslut att inte hörsamma min begäran. De ansåg det inte rimligt att de skulle redovisa relevansen i dokumenten på så kort tid. Att jag skulle yttra mig över mängden på samma tid var dock helt okej. Jag har fortfarande inte fattat varför andras djurhållning ska utgöra grund för att omhänderta mina djur samt att underlaget för beslutet delvis utgörs av att jag tidigare polisanmält inspektörerna.
Nåväl.Nedan följer mitt yttrande i ärendet.

Yttrande

Har efter att tagit del av länsstyrelsens underrättelse kunnat konstatera att absoluta lejonparten utgörs av material som jag tvärt emot länsstyrelsens påstående inte tidigare fått tillsänt mig. Jag finner det anmärkningsvärt att länsstyrelsen inte ens bemödar sig med att kontrollera en sådan enkel sak. Jag har sedan innan jag blev djurägare påpekat brister i länsstyrelsen i Skåne. Brister som alldeles uppenbart eskalerat. De medarbetare som sammanställt materialet har tidigare gjort grova och synnerligen konsekvensfyllda fel vad gäller mig som person och min besättning.


Samtliga beslut länsstyrelsen fattat gällande mig har vid överprövning i allt eller allt väsentligt blivit undanröjda. Jag har därför begärt att få byta inspektörer. En begäran länsstyrelsen inte ens hanterat.


Jag finner nu i länsstyrelsens underlag för beslut material från minst tre olika djurhållare. Jag har aldrig bedrivit djurhållning i Klippans kommun, flertalet av dokumenten härrör från ärenden som inte rör min djurhållning och aldrig, jag upprepar aldrig, kommit mig tillgodo. Jag äger inte heller djur som beskrivs i bilder och text. Jag kan inte heller se varför att jag tidigare polisanmält personal vid länsstyrelsen ska utgöra grund för att omhänderta mina djur. De enda dokument som i sin helhet rör mig och min besättning är länsstyrelsens egna beslut som blivit undanröjda. Och således är res judicata. Dock fattas på något lustigt vis allt material som visar att länsstyrelsen fått bakläxa och blivit bortskrivna.


Även som jag tidigare skulle ha blivit tillsänd materialet som länsstyrelsen nu tillsänt mig och skulle ha yttrat mig så spelar detta ingen roll då dessa synpunkter knappast kan spela någon roll då jag i så fall har yttrat mig i andra ärenden än nämnda. Då jag enligt länsstyrelsen har yttrat mig, och dessa yttranden som jag tydligen tillsänt länsstyrelsen inte går att återfinna i beslutsunderlaget kan vi i alla fall konstatera att det material jag inkommer med  ändå inte beaktas. Länsstyrelsen bryter även mot förvaltningslagen då man i sitt beslut att avslå förlängd yttrandetid hänvisar till dokument jag inte fått yttra mig över i ärendet. Vi kan vidare konstatera att länsstyrelsens beslut att avslå min begäran om redovisning och förlängd yttrandetid inte beskriver hur och var jag ska överklaga. Det förekommer även rent felaktiga uppgifter som att man satt yttrandetiden till en vecka, då jag erhöll materialet den 16e och tiden går ut den 21e.


Länsstyrelsen hänvisar till 1988:534 31§ och agerar således inte grundat i djurens skick. Hade mina djur farit illa hade länsstyrelsen haft alla möjligheter att omhänderta mina djur enligt 1988:534 32§. Länsstyrelsen har alltså trots uppenbara lögner och material från minst tre andra djurhållare inte kunnat visa att mina djur far illa nog för ett omhändertagande, utan väljer istället att påstå att jag bryter mot ett föreläggande som fortfarande är under prövning och inte vunnit laga kraft. Vad gäller mina djurs skick har det tidigare förekommit en himmelsvid skillnad mellan länsstyrelsen och objektiva och betydligt mer erfarna och kompetenta bedömare. Rätten har till och med i tidigare mål frågat om det är samma djur länsstyrelsen och de betydligt mer erfarna och kompetenta bedömarna sett. Jag vill upplysningsvis meddela att välrenommerade och kompetenta bedömare redan har och/eller ska titta på mina djur inför eventuell överklagan av länsstyrelsens beslut i ärendet.


Finner det anmärkningsvärt att länsstyrelsen i beslut i ärendet hänvisar till yttranden och material som lett till stora bakslag för länsstyrelsen samtidigt som de nu är exkluderade ur handläggningen. Då de yttranden jag tydligen tidigare tillsänt länsstyrelsen anses relevanta för detta ärende är länsstyrelsens hantering en veritabel katastrof.


Jag vill även påpeka att länsstyrelsen i ärendet med största säkerhet kommer åberopa 1988:539 74§ i beslutet och låta det gälla omedelbart även om det överklagas, varför det avkrävs länsstyrelsen en synnerligen högre nivå på beslutsunderlaget än vad som presenterats. Samt något som i alla fall kan räknas som i närheten av rättssäkerhet. Då beslut rimligtvis kommer genomföras innan det vunnit laga kraft, och således är i princip irreparabla, är länsstyrelsen ute på synnerligen djupt vatten då ett eventuellt omhändertagande grundar sig i brister hos andra djurhållare samt det faktum att jag tidigare polisanmält inspektörerna för trakasserier och övergrepp i rättsak.


Polisanmälan med grund i material i nämnda ärende, riktad mot medarbetare vid länsstyrelsen i Skåne är idag tillsänd polismyndigheten.


Jag ställer mig inte bara avvisande till övervägandet, utan även fullständigt frågande.

 


I vrede


Understimulerad? Jag?Och för er som inte förstår:


Jag kom körande med bilen sent en lördagsnatt
Satt och digga country där bakom min läderratt.
Plötsligt står en gris på vägen och jag tänker skit.
Ska jag köra på den eller blir det en tvärnit.
Han vill leka chickenrace. Det smäller i min plåt.
Tur att bilen den var billig så jag slipper gråt.

Jag kör min grisdödarsång.
Min vildsvinmördarsång.
För jag har sånt fasligt sjå
Med allt som jag kör på.
Jag kör min grisdödarsång.
Min vildsvinsmördarsång.
Och jag visar sällan nåd
för skogens villebråd.
Och när svinen står på vägen gång efter gång.
Ja, jag gasar och blundar och sjunger min sång.
Ja, jag sjunger min sång.

Jag står över grisen med ett järnrör, spett och kniv.
Mina sulor blev det sista han såg i sitt liv.
Jag står mitt på vägen. Hugger, klubbar, slår och skär.
och jag tänker tänk om djurens rätt de såg det här.
Grisens blod det färgar både mig och asfalt röd.
Jag fick banka hårt och länge innan den var död.

Jag kör min grisdödarsång.
Min vildsvinmördarsång.
För jag har sånt fasligt sjå
Med allt som jag kör på.
Jag kör min grisdödarsång.
Min vildsvinsmördarsång.
Och jag visar sällan nåd
för skogens villebråd.
Och när svinen står på vägen gång efter gång.
Ja, jag gasar och blundar och sjunger min sång.
ja, jag sjunger min sång.

Grisajäveln den är död och inte till besvär.
Min bil den är också död och jag är fast just här.
Jag är ganska sliten efter min vivisektion
Kanske kan jag få en lift till närmsta busstation.
Så om någon hör min sång, ni kan väl stanna till.
Jag kan bjuda på en stek att lägga på din grill.

Jag kör min grisdödarsång.
Min vildsvinsmördarsång.
För jag har sånt fasligt sjå
Med allt som jag kör på.
Jag kör min grisdödarsång.
Min vildsvinsmördarsång.
Och jag visar sällan nåd
för skogens villebråd.
Och när svinen står på vägen gång efter gång.
Ja, jag gasar och blundar och sjunger min sång.Jag måste skaffa en hobby...


Jag har inga byxor på mig.
EDIT: Lägger ut texten för de som inte har kodnyckeln till skånska.

Bonden föder upp små grisar
Men finns det nåt han inte visar.

 

Så får jag lov, så får jag lov, att sjunga aktivistens visa.
Såhär gör aktivisten när han går. Samlar filmer och gamla spår.
Så får jag lov, så får jag lov, att sjunga aktivistens visa.

 

Saker är inte alls som förr.
Så regla fast din port och dörr.
Och skaffa larm, och skaffa larm. Det här är aktivistens visa.

 

Antiskinkkampanjen gick i stå.
Folk de äter nasse glatt ändå.
Så får jag lov, så får jag lov, att sjunga aktivistens visa.
Såhär gör aktivisten varje natt.
Filmar grisar och någon katt.
Så får jag lov, så får jag lov, att sjunga aktivistens visa.

 

För snart så är det mjölkens tur.
De filmar kalvar när ni tar en lur.
Så får jag lov, så får jag lov att sjunga aktivistens visa.
Så här gör aktivisten när han går.
Filmar kossor, grisar, kanske får.
Så får jag lov, så får jag lov, att sjunga aktivistens visa.

 

Framfall tycker ingen vackert är.
Helspalt kan nog få någon tvär.
Så får jag lov, så får jag lov, att sjunga aktivistens visa.
Såhär gör aktivisten när han går.
Piercat ögonbryn och flottigt hår.
Så passa er, så passa er. För alla salladstallibaner.

 


RSS 2.0
Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics