#djurgate Besviken

Jag är besviken. Jag visste att det är ett jävla lotteri när det gäller inhibition eller inte, men jag trodde mer om förvaltningsrätten i Malmö än såhär. Rätten har nämligen avslagit min begäran om inhibition. Jag har inte sett beslutet än, men jag läste det på lantbruk.com. Det innebär att djuren med allra största sannolikhet kommer att åka härifrån. Vill ni se hur de kan se ut efter att ha varit i polisens vård så kan ni bläddra en bra bit neråt.

 

Jag kommer att överklaga förvaltningsrättens beslut till kammarrätten. Dock måste jag först få domen, så att jag sett domskälen. Egentligen får polisen inte hämta djuren förrän kammarrätten sagt nej och jag blivit delgiven, men vi ska minnas att länsstyrelsen tar väldigt lätt på lagen och de har redan blåst snuten i syfte att de olovligen skulle omhänderta mina djur en gång i den här soppan. Det finns inga garantier för att de inte försöker igen. Hade det varit en unge som skulle flyttas från en knarkarkvart så hade man inväntat kammarrättens dom. I mitt fall gäller inga lagar.

 

Jag förstår inte hur rätten inte kan tycka att material från andra besättningar, bland annat min fars, härrörande från 2009 skulle utgöra grund för att kunna påstå att jag i december 2011 bryter mot ett föreläggande från 2010. Jag förstår inte hur rätten kan låta sig duperas så till den milda grad att de anser att det faktum att jag polisanmält inspektörerna för trakasserier ska utgöra grund för att omhänderta mina djur.

 

Vad gör det att jag sköter mina djur och att de är ovanligt välskötta och välmående, och att ingen normalbegåvad människa kan ha något negativt att säga om dem? Vad gör det att jag låter alla mina djur gå igenom ett av de hårdaste bedömningsprogram som jag känner till? Med utmärkt resultat dessutom. Vad gör det att jag anlitar erfarna och kompetenta bedömare för att ge en objektiv bild av min djurhållning? Vad gör det att jag följer lagen? Vad gör det att jag påpekar för rätten att 95% av materialet som ligger till grund för beslutet inte ens kommer från min besättning?

 
Jag brädar SDs årsmöte idag. Fler kameror och mer liv...

Jag kan inte göra mer! Mina djur mår bra!

Men det gör inte jag. Jag är inte knäckt. Dock känner jag mig jävligt maktlös. Vad kan man göra mer än att se till att ens djur mår riktigt jävla skitbra och påpeka uppenbara galenskaper i länsstyrelsens material? Är det inte meningen att mina uppgifter ska tas på allvar? Är det inte meningen att ett omhändertagande ska göra skillnad för djuren? Skillnad lär det i och för sig bli. Dock är jag knappast säker på att det blir till det bättre.

 

Eller är det bara så att jag och mina djur inte räknas? Vi är inte värda något? Vi är brickor i ett spel? Brickor som kan flyttas och offras hur som helst, bara för att några som inte ska förvalta makt råkat få anställning på länsstyrelsen ska få sitt lystmäte? Eller är det så att det är själva offrandet som ger dem tillfredställelse, och mina djurs liv och välmående används som slagträ i ett angrepp på mig som person? Beslutet ska verkställas. Trots att oklarheterna är så stora att man från riksdagshåll JO-anmält djurskyddet i Skåne för deras hantering av mig.

 

Fan alltså. Det lär kännas absolut för jävligt att se mina bebisar lastas och köras iväg. Och ännu sämre att deras öde bestäms av en länsveterinär som inte ens vågar träffa mig och se mig i ögonen. Samma länsveterinär som började skriva sitt yrkande om avslag för min begäran om inhibition innan han ens fått in den.

 

Det här suger.

 

Jag är arg. Maktlös. Men imorgon kan ni se mig på Sydnytt.

 

Dessutom, det har försvunnit en 82årig man från grannbyn. Gissa var poliserna kommer vara. De kommer inte leta efter Gunnar i alla fall…


Kommentarer
Postat av: Värmlänningen

Ja vad mer kan man tillägga, än att Länsstyrelsen i Skåne styr den västligaste provinsen i Nord-Korea,

och just KO-rea är ju risken att det blir på dina välskötta djur också, jag uppmanar alla skånska bönder att bojkotta alla som befattar sig med den planerade konfiskationen av dina djur, den djurtransportör som kör djuren skall stoppas från att hämta slaktdjur, i hela landet osv, osv, visa lite franska takter istället för svensk flathet!

2012-01-10 @ 19:10:36
Postat av: majlis

Ge inte upp.Skicka in el,faxa överklagan direkt

när du fått domen till kammarrätten.

Polisen får inte röra djuren innan Kammarrätten sagt sitt.Det här drabbade mig för ett antal år sedan.Det var en kontrollant som bedrev en personlig vendetta mot mig.Länsstyrelsen beställde transportbilen samma dag som domen skulle komma.

Så säkra var de.Transporten fick stå hela dagen och vänta.Sedan kom domen.Vilken shock det blev.

Jag vann.

Förvaltningsrätten har jag absolut ingen tilltro till.De går i Länsstyrelsens ledband.

2012-01-10 @ 19:21:47
Postat av: Anonym

Upp igen P-O, bryt ihop och kom igen!

2012-01-10 @ 19:25:11
Postat av: Trix

Det är för jävligt! Jag hoppas du har kraft och ork att fortsätta kämpa!

2012-01-10 @ 19:57:48
Postat av: White Eagle

Polisens huvudsakliga arbetsuppgifter är att förbygga och bekämpa brott och grundregel nummer 1 i deras vardagliga arbete, egentligen allas, är att alla ska betraktas som oskyldiga tills dess den lagenliga skulden fastställts i tingsrätten. Det som nu har hänt är att polisen biträder vid en förrättning som talar emot grundsyftet med deras egen verksamhet men ursäkterna är ju varierande för hur tjänstemän ska få utlopp för deras frustrationer. I en pågående rättsprocess får motparten inte göra intrång på något sätt och civilrättsligt kallas det för övergrepp i rättssak. Jag skulle inte tro att länsstyrelserna på något sätt är undantagna de regelverk som gäller alla oss andra utan tvärtom, det ställs högre krav på tjänstemän. Inom kort ska länsstyrelsernas enhetschefer utbildas i de mänskliga rättigheter och grundläggande friheterna men kommer knappast att göra någon nytta ute i fält och vanligt sunt bondförnuft säjer att dessa kvalifikationer ska de ha innan de tillträde sin tjänst. Med andra ord besitter inte ens den allmänbildning som våra mellanstadie-elever har. Hur ska dessa tjänstemän då kunna arbeta för en utveckling som är hållbar för kommande generationer? De har ju inte ens vanligt folkvett! Deras ettrighet beror mest troligt på att de har helt enkelt stålsatt sig för att det ska inte finnas några djur på fastigheten men de får ju inte beröva någon försörjningen, vilket definitivt inte ingår i någon tjänstemans regelbok. Än en gång, polislagen 8 § polisman som har tjänsteuppgift att verkställa ska säkerställa att det kan ske lagenligt och att det är försvarligt med hänsyn tagen till det resultat som åsyftas. Det är aldrig lagenligt och absolut inte försvarligt att i tjänst begå brott mot MR och verkställa beslut som inte heller har stöd av lagen. Det ankommer inte på länsstyrelse, förvaltningsdomstolar och polismyndighet att ta de avgörandena, inte ens om det skulle röra sig om en utmätning av något slag därför det är och förblir tingsrätten, bara tingsrätten och ingen annan än tingsrätten som första instans som har den behörigheten! Polismyndigheten får inte omhänderta några djur enligt § 20 polislagen och de får inte biträda länsstyrelsen bara för att förvaltningsrätten har avslagit inhibitionen och de får inte omhänderta några djur för att länsstyrelsen har sagt att dom ska göra det! Begäran om handräckning är egentligen en ansökan som ska prövas av polismyndigheten men dom skiter i det med en motivering som inte håller i rättsliga sammanhang. Polisen bereds även vid ett omhändertagande av djur att att yttra sig antingen för eller emot men dom skiter i det också. Tredubbelt tjänstefel som dessutom är grovt. Släng in en anmälan till Riksenheten för polismål i Stockholm, adressuppgifterna hittar du på åklagarmyndighetens hemsida! Begär ut avskrifter på samtliga handlingar i ditt ärende på polismyndigheten.

2012-01-10 @ 20:58:17
Postat av: Leif

Undrar om staffan har rätt i att det var en distiksvetrinär med de titta på djuren i 8 Dec tror jag det var. Misstänker att det ska vara Läns-. Det är sån som är väldigt rabbiat här uppe.

2012-01-10 @ 21:34:41
Postat av: Bondmoran

Jag lider med dig! Det måste vara ett helsike det du är med om. Jag önskar inte någon att råka ut för detta.Jag tänker på dig och håller både tummar och tår att rätt blir rätt.Kram på dig

/Bondmoran

www.bondmoran.nu(Själv är jag en überklantig, nagellacksknarkande och bloggande Bondmora med en hjärna snurrigare än en elsvisp på amfetamin. Inte alltid en så bra kombination men jag ÄLSKAR livet med djuren (mjölkkor för vår del).

2012-01-11 @ 00:52:30
URL: http://www.bondmoran.nu
Postat av: Rosie

Detta är ytterligare ett övergrepp, ett maktmissbruk som absolut inte bör få ske. Korrupta handlingar, som ligger till grund för ett beslut som beslutsfattande person inte har befogenheter till att ta.

Det är vansinne att Förvaltningsrätten nekat inhibition men skicka en AKUT överklagan till Kammarrätten, för fallet måste inhiberas. Man känner maktlöshet och förtvivlan inför detta övergrepp och jag finner i nuläget inte ord nog att beskriva hur jag känner inför vetskapen om vad myndigheten har makt att iscensätta. Vi är många som står bakom Dig, och hur eländigt det än känns just nu så måste även detta gå vägen till slut. Styrkekramar!!

2012-01-11 @ 03:50:25
Postat av: Astrid

Utan transportör kan inga djur hämtas. Om de vägrar lyda "order" och i stället står upp för vad som är rätt kan vi få en ändring till stånd!

2012-01-11 @ 05:37:50
URL: http://forysta.bloggspace.se/
Postat av: White Eagle

I Tidningen Ridsport:

Hästägare riskerar djurförbud

10 JANUARI 2012

SVERIGE En man i Staffanstorp riskerar djurförbud och att hans djur omhändertas, om han inte ser till att en av hans hästar undersöks av veterinär inom en vecka.

Det var när länsstyrelsens djurskyddsinspektörer gjorde oanmälda besök hos mannen i slutet av 2011 som de upptäckte en skadad häst i en hage. Ägaren sa då att han skulle ta ut en veterinär för att undersöka hästen, men länsstyrelsen har inte fått några uppgifter om att det har skett.Hästägaren har nu en vecka på sig att ta hand om den skadade hästen, annars riskerar han att förlora sina djur och få djurförbud, skriver Sydsvenskan.

Av djurskyddslagen 1988:534 framgår följande:

2 § Djur skall behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. (Grundsyftet med lagen),

9 § Om ett djur är sjukt, skadat eller på annat sätt genom sitt beteende visar tecken på ohälsa, skall djuret snarast ges nödvändig vård, vid behov av veterinär, eller andra åtgärder vidtas, om inte sjukdomen eller skadan är så svår att djuret måste avlivas omedelbart.

24 b § Den myndighet som utövar offentlig kontroll skall verka för att överträdelser av lagen, av de föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen eller av de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen, beivras/bestrids/förhindras/stoppas.

36 § Till böter eller fängelse i högst två år döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet

1. bryter mot 3, 5, 6, 8-11, 13, 14, 16-19 a eller 21 §,

Länsstyrelsens djurskyddsinspektörer har en lagstadgad anmälningsskyldighet som dessutom anger att ärendet ska överlämnas till behörig handläggande myndighet nämligen polis-och åklagarmyndighet. I och med anmälan inkommit till polismyndigheten har en förundersökning inletts och förundersökningsledare är alltid åklagaren.

Därmed tar rättegångsbalken regler för förundersökning över och därmed får länsstyrelsens djurskyddsinspektörer inte längre befatta sig med ärendet eftersom de har ingen behörighet att bedriva polisiärt arbete. Det är åklagaren som beslutar om djuret behöver omhändertas för att säkerställa bevisningen.

Om djurägaren ska beläggas med djurförbud eller inte, avgörs i Tingsrätten. Det ankommer nämligen inte på länsstyrelsens djurskyddsinspektörer att besluta om detta eftersom länsstyrelsen får inte genom myndighetsbeslut, besluta att någon är brottslig. I detta fallet har ju faktiskt länsstyrelsens djurskyddsinspektörer själva utsatt djuret för onödigt lidande och försummelse.

Frågan är om det bedöms som utsiktslöst att felet blir avhjälpt?

Ja, ser man till tidigare förehavanden så ska länsstyrelsens djurskyddsinspektörer själva med stöd av lagen ha djurförbud och böter i dubbel bemärkelse eftersom alla har ett personligt ansvar inför lagen och arbetar man dessutom i djurskyddstillsynande verksamhet och handlägger ärendet som framgår av artikeln borde ingen av länsstyrelsens djurskyddsinspektörer få fortsätta att arbeta med levande individer nämligen djur och människor eftersom de brister oacceptabelt i sin bedömning och yrkesutövning.

2012-01-11 @ 08:53:55
Postat av: Jenny

Håller med Värmlänningen ovan. Bojkotta alla inblandade. Visa på makten från "folket". Det är väl det som är demokrati, folket alltså. Visa länsstyrelsen att massan inte längre tänker ta skit.

2012-01-11 @ 22:36:30
URL: http://livetpaenkant.blogg.se/
Postat av: Monica

Ja allt det har ar for javligt...overkligt Jag lever sjalv med liknande situation Men det galler hundar som var gamla och valmaende Som kom ps ett stall dar deras valmaende forsvann Idag ar dom avlivade efter tre manader for dem i misar Hundar van stt umgas med manniskor....Har gjort flertal polisanmalnimgar ..men fom laggs ner utan att forhora mig Har idag gjort ety nytt forsok ..med bland annat paragraf3 forvaltningslagen Lst dka inte vinna over oss /Monica

2012-01-12 @ 02:49:45
Postat av: Pippi

Fy fan PO.....

förstår om du känner dig maktlös!

Håller tummar och tår för att de ansvariga i detta tar sitt förnuft till fånga och låter djuren vara kvar hos dig- där de uppenbarligen hr det bra!2012-01-12 @ 10:07:28
Postat av: Rocktrollet

Det här verkar ju helt sjukt! Nog har man sett småpåvar som tror att deras ord är lag men det här tar nog priset.

Det här med personer i myndighetsställning som gör precis som de vill börjar bli en samhällsinfektion.Vi skulle behöva en lag om "bedräglighet i myndighetsutövning" där tjänstemannen, när det bevisats att han/hon agerat maktfullkomligt, blir personligt ekonomiskt ansvarig för felaktiga beslut. Då skulle det nog bli lite ändring!

2012-01-18 @ 07:00:28
Postat av: larsson

Vilka jävla idoter, djuren ser ju hur friska och fina ut som hels ju... Hoppas du står på dig, bönderna får ta tillräckligt med skit som det är, tycker att alla vi lantbrukare i hela sverige ska göra en stor jävla protest som tex stänga av e20 med traktorer och redskap, sprida skit på gator och torg. Det får fanimej vara nog på trakasserierna snart!

2012-01-20 @ 00:10:33

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0
Real Time Web Analytics